پرسش خود را بپرسید

فرق بین سه کلمه hobby, favorite و interest

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٥٩٢

hobby

favorite

interest

١,٠٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٧

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

1.Hobby :
  فعالیت‌هایی که شما از آن لذت می‌برید و به صورت منظم انجام می‌دهید.
مثال:
1. Painting is my hobby; I love expressing myself through art.
(نقاشی کردن سرگرمی من است؛ از طریق هنر خودم را بیان می‌کنم.)
2. Riding my bike is a hobby that helps me stay active and enjoy nature.
(دوچرخه سواری سرگرمی من است که به من کمک می‌کند فعال باشم و از طبیعت لذت ببرم.)
3. Playing the guitar has become my favorite hobby; it brings joy to my life.
(نواختن گیتار سرگرمی محبوب من شده است؛ به زندگی من شادی می‌آورد.) 

2.Favorite :
چیزها یا افرادی که بیشترین ترجیح شما را دارند.
   مثال:
1. Blue is my favorite color; it always brings a sense of calmness.
(آبی رنگ موردعلاقه من است؛ همیشه حالت آرامش را به همراه دارد.)
2. "The Shawshank Redemption" is my favorite movie; its story is truly inspiring.
("فرار از زندان شاوشنک" فیلم موردعلاقه من است؛ داستان واقعاً الهام بخش است.)
3. Reading is my favorite activity; I can spend hours lost in a good book.
(خواندن فعالیت موردعلاقه من است؛ می‌توانم ساعت‌ها در کتاب‌های خوب گم شوم.) 

3.Interest :
زمینه‌ها یا موضوعاتی که شما به آنها علاقه دارید یا تحقیق می‌کنید.
مثال:
1. I have a strong interest in computer science; coding fascinates me.
(علاقه قوی به علوم کامپیوتر دارم؛ کدزنی مرا جلب می‌کند.)
2. History is an interest of mine; I love exploring past events and cultures.
(تاریخ یک علاقه از من است؛ دوست دارم رویدادها و فرهنگ‌های گذشته را بررسی کنم.)
3. Classical music is an interest I developed; it brings a sense of sophistication.
(موسیقی کلاسیک یک علاقه‌ای است که پرورش دادم؛ احساس اصالت به من می‌آورد.)

٣٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٧
تاریخ
٦ ماه پیش

همه اش فرقه خب.

٢,٤٦٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٣٤
تاریخ
٥ ماه پیش

Favorite میشه مورد علاقه، هر چیزی که مورد علاقته

Hobby میشه سرگرمی، کاری که معمولا تو وقت آزادت انجام میدی برای سرگرم شدن

Interest میشه چیزی که جالبه برات

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

hobby فعالیتی است که از انجام آن در اوقات فراغت خود لذت می برید، مانند ورزش، نقاشی یا مطالعه.

favorite چیزی است که شما بیشتر از سایر چیزهای هم نوع مانند یک غذای مورد علاقه یا یک فیلم مورد علاقه دوست دارید.

interest   چیزی است که در مورد آن کنجکاو هستید یا می خواهید درباره آن بیشتر بدانید، مانند یک موضوع خاص یا سرگرمی.

    A person who enjoys playing basketball in their free time might consider it a hobby.

    A person who likes pizza more than any other food might say that pizza is their favorite food.

    A person who is interested in learning about astronomy might read books or watch documentaries on the subject.

٣١١,٢١٩
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٥
برنزی
٢,٠٧٢
تاریخ
٦ ماه پیش

Hobby به فعالیتی گفته می‌شود که فرد در اوقات فراغت خود به آن می‌پردازد و از انجام آن لذت می‌برد. به عنوان مثال، نقاشی کردن، کتاب خواندن، ورزش کردن، موسیقی گوش دادن، مسافرت رفتن و ... از جمله سرگرمی‌ها هستند.

Favorite به چیزی گفته می‌شود که فرد آن را بیش از همه دوست دارد. به عنوان مثال، غذای مورد علاقه، رنگ مورد علاقه، فیلم مورد علاقه، خواننده مورد علاقه و ... از جمله چیزهای مورد علاقه هستند.

Interest به علاقه‌ای گفته می‌شود که فرد در آن احساس کنجکاوی، اشتیاق و هیجان می‌کند. به عنوان مثال، علاقه به تاریخ، علم، هنر، موسیقی، ورزش و ... از جمله علاقه‌مندی‌ها هستند.

در یک جمله می‌توان گفت که hobby فعالیتی است که فرد به آن علاقه دارد، favorite چیزی است که فرد به آن علاقه شدید دارد و interest علاقه‌ای است که فرد به آن احساس کنجکاوی و اشتیاق می‌کند.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما