پرسش خود را بپرسید

تفاوت دیواره سلولی با اسکلت سلولی؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٢٣

چند مورد از تفاوت های دیواره سلولی با اسکلت سلولی در مقایسه باهم بهم میگین

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دیواره سلولی خارج از غشاست و از سلول محافظت می کنه ولی اسکلت سلولی درون سیتوپلاسم و شامل میکروتوبول (ریزلوله) و میکروفلامنت (ریزرشته) است.

١٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما