پرسش خود را بپرسید

تفاوت دیواره سلولی با اسکلت سلولی؟

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
٨٦

چند مورد از تفاوت های دیواره سلولی با اسکلت سلولی در مقایسه باهم بهم میگین

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دیواره سلولی خارج از غشاست و از سلول محافظت می کنه ولی اسکلت سلولی درون سیتوپلاسم و شامل میکروتوبول (ریزلوله) و میکروفلامنت (ریزرشته) است.

١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما