پرسش خود را بپرسید

فرق our و ourselves چیست؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٩٥

our و ourselves فرقشون چیه؟

٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Our یعنی مالِ  ما. Ourselves یعنی خودمان 

مثلا  : We read books ourselves یعن   ما خودمان کتا ب می‌خوانیم 

Our school is big یعن ی   مدرسه ما بزر گ اس ت

تاریخ
٣ هفته پیش

ourselves از ضمایر انعکاسی (خودم خودت خودش خودمان خودتان خودشان) است که در جایگاه مفعول یا قید می‌آید.

our صفت ملکی  و determiner  (معرف اسم) است.

٦,٠٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

متعلق به ما our

خودمانourselves   

٧٩,٣٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما