پرسش خود را بپرسید

فرهنگ یعنی ..............

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٣

کدام تعریف از فرهنگ در مقابل تمدن را میتوان درست تلقی کرد ؟ فرهنگ یعنی ..............

٠ %

1) شیوه ي زندگی یک جامعه

٠ %

2) شیوه ي زندگی یک گروه

٥٠ %

3) مجموعه ي ذخایر غیر مادي یک جامعه یا گروه

١ پاسخ
٥٠ %

4) مجموعه ي ذخایر مادي و معنوي یک جامعه

١ پاسخ
١,٢٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٦٣٤
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٧
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٦,٢٠٦
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٧
برنزی
١٦٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما