پرسش خود را بپرسید

اسم دختر آنیتا در ایران باستان

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٧٠٧

با سلام

آیا اسم آنیتا ریشه ایرانی دارد؟ و به چه معناست؟ آیا همان آناهیتاست؟ آیا در کتاب های قدیمی چنین اسمی ذکر شده؟ دیکشنری دهخدا این اسم موجود نیست. 

همینطور اسم آنیسا آیا معنایی که در ثبت احوال ذکر شده به معنی مانند عشق معنای درستی برای این اسم هست؟ 

ممنون از وقتی که میگذارید

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام اون معنا در ثبت احوال برساخته است و از « آن» در شعر حافظ اقتباس شده است.  شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
بنده طلعت آن باش که« آنی» دارد ضمنا با آناهیتا هم تفاوت دارد .

تاریخ
٨ ماه پیش

سلام و عرض ادب:

آنیتا ی اسم اوستایی است و به معنی آراستگی،مهربانی و خوشرویی میباشد...

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

سلام. آنیتا لغتی اسپانیایی از مصغرساختن آنا یا هانا بوجود آمده است. انیسا تلفظ دیگر انیسه بمعنی دلبسته خوگرفته هم ریشه سامی دارد. آناهیتا معنایش احتمالا نیالوده باشد که بعید است به آنیتا تبدیل شده باشد. بهرحال اسم زیبایی است هم آنیتا هم آنیسا

٢٧٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٨ ماه پیش

در كتب طبی انتزاعی (فارسی) (معجم البلدان (ترجمه))، ج‏8، ص:  31

زمین را به هفت اقلیم تقسیم می کند در ذیل اقلیم پنجم می نویسد 

اين اقليم نزد ايرانيان و روميان هر دو از آن ناهيد (زهره) است و نام فارسى آن آناهيتا است. از برجها گاو (ثور)[1] و ترازو (ميزان)[2] را دارد.
همچنین در کتاب  
تاريخ طب در ايران، ج‏1، ص: 253

در اوستا درود فراوان به اردويسور ناهيد (اردوى سورا آناهيتا) كه از نيروى اهورامزدا آفريده شده گفته شده است و عنوان درمان‏بخش دردها و پاك‏ كننده نطفه مردان و زهدان زنان و تصفيه‏ كننده شير آنان و دشمن ديوان، مطيع كيش اهورائی ، فزاينده گله و رمه و ثروت، نيرودهنده و شادكننده، و قوت و صحت‏دهنده يلان جنگجو، و بسيارى نيروهاى ديگر براى آن قائل بودند (فقره ششم آبان يشت).
 

در فقره هفتم از همين يشت اردويسور ناهيد را صاحب بازوان زيبا و سفيد و شانه‏اى به ستبرى شانه اسب با زمينهاى باشكوه آراسته و آن را بسيار نازنين و نيرومند معرفى كرده است.
 

براى اطلاع بيشتر به آبان يشت مراجعه گردد كه اغلب فقرات اين يشت از اردويسور ناهيد و وصف و كمال آن صحبت گرديده است.
 

طبق فقرات اول و هشتم و نهم و دهم از آبان يشت اهورامزدا به زرتشت خطاب مى‏كند كه اردويسور ناهيد را ستايش كن كه به همه جا گسترده شده و درمان‏بخش و دشمن‏ ديوها و مقدسى است كه جان‏افزا، زيادكننده گله و رمه است، بعلاوه وى توانسته است كه زور را با هوم و شير و برسم مخلوط كرده كه طبق قواعد و مقررات آن را تصفيه كند، تا براى بهبودبخشى و تقدس بكار رود (رجوع كنيد به يشتها ج- 1- آبان يشت فقرات 1 و 9 و 10).
 


 


[1] . برج دوم به جاى ارديبهشت

[2] . برج هفتم به جاى مهرماه.


 


 

٢,١٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٨١
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما