پرسش خود را بپرسید

انتخاب قضات در نظام جمهوری اسلامی

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٨١

انتخاب قضات در نظام جمهوری اسلامی

  برعهده ی چه کسی است ؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

همه توسط رهبر حتی رئیس قوه قضائیه 

٩٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

رییس قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه هم مستقیما توسط شخص رهبر انتخاب میشود.

٣,٣٢٦
طلایی
١
نقره‌ای
٥٣
برنزی
١٩
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما