پرسش خود را بپرسید

تفسیر قانون عادی در نظام جمهوری اسلامی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٢٣

  تفسیر قانون عادی در نظام جمهوری اسلامی با کدام مقام ( مقامات) است ؟ 

٠ %

هیات وزیران

٠ %

اعضای شورای نگهبان

١٠٠ %

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

٣ پاسخ
٠ %

قضات دیوان عالی کشور

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

طبق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون عادی در موارد ابهام و اجمال به عهده مجلس شورای اسلامی است. در این موارد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تفسیر قانون را به کمیسیونی از نمایندگان خود ارجاع دهد. تفسیر مجلس شورای اسلامی، برای همه مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.

بنابراین، پاسخ به سوال شما این است که تفسیر قانون عادی در نظام جمهوری اسلامی ایران با مجلس شورای اسلامی است.

هیات وزیران، اعضای شورای نگهبان، و قضات دیوان عالی کشور، صلاحیت تفسیر قانون عادی را ندارند.

البته، در برخی موارد، قانونگذار، تفسیر قانون را به عهده سایر مراجع نیز قرار داده است. به عنوان مثال، طبق ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تفسیر قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، به عهده دیوان عالی کشور است.

٦٧,٧١٠
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است. این اصل همچنین صلاحیت دادرسان را در تفسیر قوانین در مقام تمیز حق به رسمیت شناخته است.

تفسیر قانون عادی توسط مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد زیر، قانون عادی را تفسیر کند:

به درخواست دولتبه درخواست رئیس قوه قضائیهبه درخواست حداقل یک پنجم نمایندگان مجلس

تفسیر قانون عادی توسط مجلس شورای اسلامی، به صورت یک قانون مصوب مجلس صورت می‌گیرد. این قانون، برای همه مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا است.

٢٨,١٦٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما