پرسش خود را بپرسید

معنی twin چی میشه؟

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
٣٨

twin

به غیر از دو قلو معنی دیگه ای هم داره؟

٣٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فقط به معنای هم شکمان نیست. معنای زوج و جفت و دو چیز توأمان هم دارد. to form a relationship between two places, people, or ideas معنای فعلی آن نیز جفت کردن و توأم کردن می باشد. Dole has been twinned in the history books with his old rival Bush. مطالعه LONGMAN بسیار توصیه می شود.

٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٥
تاریخ
١ هفته پیش

دوقلو، هم شکمان، همزاد، توام، زوج

٢,٨٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١٦
تاریخ
١ هفته پیش

پاسخ شما