دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١,٨٤٣
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥٥
رتبه
رتبه در بپرس
٨٦٠
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

یکی از معانی مهم ( در واقع اولین معنی ) Fulfilment ، رضایت، خوشنودی و خوشحالی است. 1 the feeling of being happy and satisfied with your life becaus ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

قراره، قراربود که - انتظار میره، انتظار می رفت که - گمان میره، گمان می رفت که - تصور میشه، تصور می شد که - فرض بر اینه که، فرض بر این بودکه - می پندا ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

در واقع معنای فارسی قابل درک و قانع کننده ای در ظاهر ندارد که از آن به سخن شناسی یا بیان مقابله ای یا مقایسه ای ( زبانها ) یاد می شود، به این معنا که ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

هم به طور ضمنی و تلویحی و هم معمولا مستقیم به این معنی که : اگر بخواهیم توضیح بیشتری بدهیم. simply put

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

خود بهبودی - خود سازی - خود اصلاحی. بهترین نسخه از خود بودن، برداشتن گامهایی در جهت افزایش دانش و مهارت خویشتن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ ماه پیش
متن
She gave beer to the man and a toy to the baby, respectively.
دیدگاه
٠

او به ترتیب به مرد آبجو و به کودک ( بچه ) یک اسباب بازی داد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

١ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید

 متوجه معنی عبارت dispute a purchase در جمله زیر نمی شم: Some credit cards allow you to dispute a purchase. 

١ ماه پیش
٠ رأی

جمله به این معنی است که انواع خاصی از کارت های اعتباری قابلیتی را ارائه می دهند که در آن مشتریان ممکن است تراکنشی را که با استفاده از کارت انجام داده اند به چالش بکشند. این ویژگی به مشتریان اجازه می دهد تا درباره معتبر بودن یا نبودن این هزینه تحقیق کنند.
To challenge or question a transaction made with a credit card, often through a process provided by the credit card issuer.

١ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
١٨٣ بازدید

ترجمه ی روان ضرب المثل   "i got my fingers burned"

١ ماه پیش
٠ رأی

Burn your fingers/get your fingers burned Informal : to suffer the unpleasant results of something that you have done. I'll never do it again.

١ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٦٩ بازدید

مثلا بگیم من به مادرم کمک میکنم باید بگیم  I redound my mom  یا  I redound to my mom?

١ ماه پیش
١ رأی

کمک formal نیست معمولا در این زمینه ها کاربرد داره. اضافی، فزونی و زیاد شدن و ارجاع و برگشت به چیزی، منجر شدن و کمک کردن و حرف اضافه to , on و upon می باشد.
- This deed will redound to your honor ...

١ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٦٩ بازدید

مثلا بگیم من به مادرم کمک میکنم باید بگیم  I redound my mom  یا  I redound to my mom?

١ ماه پیش
١ رأی

می تونید از کلماتی همچون: assistance, hand و support استفاده کنید.
give your mother a hand

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٦٢ بازدید

Unfortunately, that is not often the case in large cities.

١ ماه پیش
١ رأی

متأسفانه ( شوربختانه ) در شهرهای بزرگ اغلب چنین ( وضعیت یا قضیه یا موضوع این گونه ) نیست.

١ ماه پیش