پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی روان "i got my fingers burned"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٠٨

ترجمه ی روان ضرب المثل 

 "i got my fingers burned"

٢,٣٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٥

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام،

درگفتار عامیانه:خودمو تو هچل انداختم...

یعنی  خودمو  گرفتار کردم

تاریخ
٤ ماه پیش

Burn your fingers/get your fingers burned

Informal : to suffer the unpleasant results of something that you have done.

I'll never do it again.

١٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش

نتجه ناخوشایندی از اقدامی داشتید که نمی خواهید  دوباره آن را  انجام دهید  «پشت دست رو  داغ کردن » معادل خوبیه

٢,٢٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پشت دستم را داغ کردم

کنایه از اینکه بار دیگر کاری را که از انجامش پشیمان شدم انجام ندهم

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما