پاسخ‌های دکتر امین روشنی (٣٢٠)

بازدید
١
٢ رأی
٢ پاسخ
٨٧ بازدید

توضیحش رو میخوام بدونم 

٤ روز پیش
٢ رأی

سلام یک کلمه در لغت‌نامه مامایی هست: gynecology:  بخشی از شاخه تولیدمثل هست که به مسائل و امراض دستگاه تولیدمثلی جنس ماده  مربوط می‌شه! gynecological: مربوط به  مسائل و امراض دستگاه تولیدمثلی جنس ماده  andrology:   بخشی از شاخه تولیدمثل هست که به مسائل و امراض دستگاه تولیدمثلی جنس نر مربوط می‌شه!

٤ روز پیش
٣ رأی
تیک ١٢ پاسخ
٢١٦ بازدید

اگه بخوام به انگلیسی بگم طرف پایه یه کاریه چطوری باید بگم. ممنونم

٢١٨
١ هفته پیش
١ رأی

He/she is up for it! He/she is up for the job!

١ هفته پیش
١ رأی
١٠ پاسخ
٩٢ بازدید
چند گزینه‌ای

Although she is only 20 years old, she has shown great ……… to stress.

١ هفته پیش
٠ رأی

Although she is only 20 years old, she has shown great … resilience … to stress.

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 Through reproduction ………….. the properties of a species.

٢ هفته پیش
٠ رأی

 Through reproduction … successive generations carry on ….. the properties of a species.

١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٠ بازدید

There’s only one fat guy That brings us presents and his name ain"t santa همون isn’t هستش؟ اشتباه تایپیه؟

١ هفته پیش
٢ رأی

درست هست aint ! That brings us presents and his name  isn't (ain't) santa ain’t :      a short form of ‘am not’, ‘is not’, ‘are not’, ‘has not’, or ‘have not’, that many people think is incorrect

١ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٨ بازدید

I’ll let you know if I can make it for dinner.

١ هفته پیش
٢ رأی

اگه بتونم شام بیام خبرت میدم! اگه بتونم برای شام بیام بهت خبر میدم! اگه برا شام برسم خبر میدم بهت! اگه برام مقدور شد شام بیام خبرت می‌کنم! اگه تونستم شام بیام خبرت می‌کنم! اگه جور شد شام بیام خبرت می‌کنم! اگه جور در اومد شام بیام بهت خبر می‌دم!

١ هفته پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٨٩ بازدید
چند گزینه‌ای

The automobile industry continues to be an important ……… of employment and  transportation for millions of people worldwide.

٢ هفته پیش
٠ رأی

The automobile industry continues to be an important … source … of employment and  transportation for millions of people worldwide.

٢ هفته پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٦٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 Natural selection is defined as the process ………….. the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism’s survival.

٢ هفته پیش
٠ رأی

 Natural selection is defined as the process …… that directs ….. the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism’s survival.

٢ هفته پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 —— of New York's Erie Canal greatly enhanced trade in the upstate region.

٢٨٢
٢ هفته پیش
٠ رأی

The completion of New York's Erie Canal greatly enhanced trade in the upstate region.

٢ هفته پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید
١ رأی

جن خیلی بدجنسه!  جن خیلی خبیثه! 

٣ هفته پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٦ بازدید

I think not یا I don't think so? یا هر دو؟

٣ هفته پیش
١ رأی

هردو درسته ولی  I think not بار منفی بیشتری داره و بیشتر چشم و ابرو برای طرف کج می‌کنی که خب مودبانه یا رسمی نیست! 

٣ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٩ بازدید

We ended up talking

٣ هفته پیش
١ رأی

تهش حرف زدیم! آخرش حرف زدیم! آخر سر حرف زدیم! نهایتا حرف زدیم! کارمون به حرف زدن کشید! 

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣١ بازدید
١ رأی

حاتم طایی هستی! !خیلی بخشنده‌ای خیلی مهربون و دلسوزی! 

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٥ بازدید

He touched it with his finger.

٣ هفته پیش
١ رأی

با انگشتش لمسش کرد! با انگشتش بهش دست زد!

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٧ بازدید

معنی دقیق آن به فارسی چه اصطلاح و ضرب المثلیه؟ فکر کنم همون "علف باید به دهن بزی شیرین بیاد" باشه

٣ هفته پیش
٠ رأی

Beauty is in the eye of the beholder: علف باید به دهن بزی شیرین بیاد!  علف باید به دهن بزی مزه کند! اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی! زیبایی بستگی به سلیقه دارد!

٣ هفته پیش
١ رأی
٧ پاسخ
١٣٧ بازدید

I am screwed  در متن گفتگوی صمیمانه دو نفر

٤ هفته پیش
٠ رأی

بدبخت شدم! نابود شدم! به محاق رفتم! به فنا رفتم! بفاک رفتم!

٤ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی

Lacking a proper diet, the growth of many children is   retarded

٤ هفته پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٦ بازدید

توجه طلب به انگلیسی چی میشه ؟؟!!

٣٥٩
١ ماه پیش
٣ رأی

attention seeker

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٨ بازدید

was he incredibly lucky to have survived?

١ ماه پیش
١ رأی

خیلی شانس آورد زنده موند؟ جون سالم به در بردنش خیلی شانسی بود؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٠ بازدید

How do we figure it out without getting angry and resenting each other?

١ ماه پیش
١ رأی

چطور بدون اینکه عصبانی بشیم و از هم متنفر بشیم بفهمیم چی به چیه؟  چطور بدون اینکه عصبانی بشیم و از هم متنفر بشیم بفهمیم داستان چیه؟ چطور بدون اینکه عصبانی بشیم و از هم متنفر بشیم بفهمیم چه خبره؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٧ بازدید

sleepwalking معنیش چی میشه؟ مثال هم میشه بزنید.

١ ماه پیش
١ رأی

یعنی راه رفتن در حین خواب! خواب‌گردی! She told him she hurt her foot while sleepwalking!

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٠ بازدید

I had a three_way in science class yesterday. Tammy’s lab partner was absent so she joined in with me and Joey. Like when my ex_wife wanted to have a three_way with our neighbour Ray. و ex در ex_wife مخفف چیه؟

١ ماه پیش
١ رأی

.تریسام یا تری وی: در این حالت رابطه جنسی بین سه نفر (از هر جنسیت یا گرایش جنسی) برقرار می‌شود

١ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٨٠ بازدید

Sorry no match found with that keyword. Reply h to get more information.

١ ماه پیش
٠ رأی

متأسفانه بر اساس کلیدواژه شما نتیجه‌ای یافت نشد. برای اخذ اطلاعات بیشتر، ''h'' را  وارد (ریپلای)  کنید!

١ ماه پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
٦٤ بازدید

You got played because you fell in love with words instead of actions

١ ماه پیش
١ رأی

بازی خوردی!! چون عاشق حرفاش شدی نه کاراش! بازیت دادن!! چون عاشق حرفاش شدی نه عملش!

١ ماه پیش
١ رأی
١٠ پاسخ
١٥٩ بازدید

 زود تر بگید لطفا یک شنبه میان ترم زبان انگلیسی دارم ترمم ces.6 معنی tornado 

١ ماه پیش
١ رأی

تند باد گرد باد هوای طوفانی شدید

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای

-During the course of its growth, a frog undergoes a true metamorphosis ……… with a fishlike larval stage. 

٠ رأی

During the course of its growth, a frog undergoes a true metamorphosis … beginning … with a fishlike larval stage. 

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٣ بازدید

The audience screamed in horror when the ghost appeared in the movie.

١ ماه پیش
١ رأی

جمعیت وقتی روح تو فیلم ظاهر شد، به خاطر   وحشت زده‌شدن جیغ زدن! حضار وقتی روح تو فیلم ظاهر شد، به خاطر ترسشون جیغ زدن!

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٤٤ بازدید

سلام معنی Never mind about that   چی میشه؟

٢,٦٦٦
١ ماه پیش
٢ رأی

اونو ولش کن! اونو ولش! ولش کن بابا! اونو بیخیال شو! اونو بیخیال! بیخی!  به اون چیز اهمیت نده! غمشو نخور! غصشو نخور! فکرشم نکن!

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٢ بازدید

what a mess  کجاها  استفاده میشه؟

١ ماه پیش
١ رأی

چه کثافتیه! چه گَندکاریه! چه گَندیه!

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٨ بازدید
١ رأی

هی  و هی! همینجوری پشت هم! بی امان و بی وقفه! نان استاپ!

١ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٦١ بازدید
چند گزینه‌ای

The problem facing most tourists is ……… among so many possibilities.

١ ماه پیش
٠ رأی

The problem facing most tourists is … what they should see … among so many possibilities.

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤١ بازدید

آیا معنی منفی میده Hell, no, he didn’t want to be a good guitarist.  

١ ماه پیش
١ رأی

بله معنی منفی داره: معلومه که نه! به هیچ عنوان! اصلا! صد سال سیاه نه!

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای

کدوم گزینه درسته ؟

١ ماه پیش
٠ رأی

سلام  i am waiting for you 

١ ماه پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای

During the course of its growth, a frog undergoes a true metamorphosis ……… with a fish like larval stage

٠ رأی

During the course of its growth, a frog undergoes a true metamorphosis … beginning … with a fish like larval stage

١ ماه پیش
٠ رأی
١٤ پاسخ
٩٦ بازدید
چند گزینه‌ای

Michael soon realized that his wife was ……… and that she would never have a child.

١ ماه پیش
٠ رأی

Michael soon realized that his wife was … barren … and that she would never have a child.  barren: به معنی عقیم و نابارور

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٢ بازدید
١ رأی

یعنی سر حرفمون هستیم و تفکر و گفته خودمونو عوض نمی‌کنیم (هرچند غلط باشه!) همین که گفتم! همینیه که گفتم! هرچی که گفتم همونه! همین و بس!

١ ماه پیش
٥ رأی
١٨ پاسخ
٢٦٣ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گزینه مناسبه ؟ When the two chemicals are mixed, they have a short reaction time before they reach ……… 

١ ماه پیش
٣ رأی

When the two chemicals are mixed, they have a short reaction time before they reach …equilibrium… 

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٠ بازدید

اصطلاح  محاوره ای روزمره ی : " i m up for it"   

١ ماه پیش
٢ رأی

مشتاقم! پایتم! هستم!

١ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩٥ بازدید

اصطلاح عامیانه ی  "no biggie"  یعنی چی؟

٢٨٢
١ ماه پیش
٢ رأی

اصن هیچ مسئله‌ای، اصن مسئله‌ای نیست! مهم نیست، عیب نداره! پرابلم؟ نو پرابلم!  دشواری نداریم! عیبی یوخدی بابا!

١ ماه پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٦٤ بازدید

ترجمه روان  "why the long face"

١ ماه پیش
١ رأی

چرا ناراحتی؟ چرا تو هَمی؟ چرا لب و لوچت آویزونه؟ چرا پکری؟

١ ماه پیش