دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥٠٦
رتبه
رتبه در بپرس
٢٣١
لایک
لایک
٣٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨ بازدید

When another student makes a mistake, Yuriko will yell “Are you stupid?

٦ روز پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٢ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.