دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٧٤٨
رتبه
رتبه در بپرس
١٥٤
لایک
لایک
٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید

This didn’t stop students coming to him and listening in on his conversations. It didn’t make him popular with the Sophists either.

٢ روز پیش
٢ رأی
٦ پاسخ
٦٤ بازدید

To borrow means to take some money from someone and then pay it back later.

٣ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید

I slumped gratefully into the seat, and he slammed the door shut.

٤ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٥ بازدید

 the tree is named after the countess of chinchon from peru و اينكه اين جمله مجهول است؟

٤ روز پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٢ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.