تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


applicator
اعمال کننده، درخواست کننده - دستگاه (برای به کار بردن دارو یا رنگ و غیره)، اسباب، وسیله، افشانه، به کار برنده، استعمال کننده، کاربربیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


بزرگ
مترادف: ارجمند، بابا، خداوند، خواجه، رئیس، سر، سرپرست، سرور، ش ...
متضاد: بنده، کهتر، کم عرض
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران