تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


ladyship
بانو، سرکار علیه - (معمولا l بزرگ - معمولا با your یا her) علیامخدره، لیدی، مقام ((لیدی)) (رجوع شود به: lady)، بانویی، خانمی، بانوی ارجمند، سرکار خانم، سرکار علیه، بانوبیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


میل
مترادف: آرزو، آهنگ، اشتیاق، التفات، انحراف، تلنگ، تمایل، توجه، ...
متضاد: بیزاری، نفرت
برابر پارسی: خواست، خواسته، دستیابی، کام، کامک، کشش، گرای
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران