تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


analysis
تحلیل، تجزیه، آزمایش، انالیز، کاوش، جداگری، فرگشایی، استقراء، شی تجزیه شده، مشتق و تابع اولیه - تجزیه و تحلیل، فراکافت، فروگشایی، واکافت، گزارش نتایج تجزیه و تحلیل، (روان شناسی) روانکاوی، (ریاضی) آنا ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


محو
مترادف: زایل، معدوم، منهدم، نابود، نیست، ازبین بردن، زدودن، ست ...
متضاد: صحو، پیدا
برابر پارسی: زدوده، سترده، نابود، ناپدید
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران