تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


wield
اداره کردن، گردانیدن، خوب بکار بردن - (ابزار یا سلاح را با مهارت) به کار بردن، مورد استعمال قرار دادن، استفاده کردن (از)، (قدرت و غیره) اعمال کردن، در دست داشتنبیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


قرار
مترادف: رسم، روش، نهاد، استقرار، ثبات، سکون، طمانینه، آرام، آر ...
برابر پارسی: آرام، آرامش، پیمان، دیدار، شکیب، شکیبایی، نهش، هال، گذ ...
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران