تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


construction
ساختمان، عمارت، ساخت - ساختن، ایجاد، احداث، روش ساختن، ساختار، (هرچیز ساخته شده) بنا، سازه، تفسیر، برداشت، تعبیر، (زبان شناسی) ترکیب، ساختار دستوری که شامل دو یا چند جز اصلی باشد، اثر هنری سه بعدی (ک ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


سری
مترادف: پوشیده، رازآلود، محرمانه، مخفی، رمزی، اسرارآمیز، رمزآل ...
متضاد: علنی |
برابر پارسی: زنجیره، رشته ( سِری ) رشته، زنجیره
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران