تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


homogenize
یکجور و هم جنس کردن - (همگن کردن شیر بطوریکه کره و چربی آن به طور متساوی پخش باشد و رو نیاید) هموژنیزه کردن، یکدست کردن، همگونه کردن، متجانس کردنبیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


محل
مترادف: جایگاه، جا، حله، ربع، ماوا، مسکن، مقام، مکان، موقعیت، ...
برابر پارسی: بوم، جا، جایگاه، جایگه
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران