تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


keyed
کوک شده، دارای جاانگشتی، مضراب دار، کلیددار - (به ویژه سازهای موسیقی) کلیددار، پژنگی، دارای صفحه کلید، هماهنگ شده با، هم ساز (شده)، متوافق، (موسیقی) کوک شده یا میزان شده در دستگاه موسیقی به خصوصبیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


مالیدن
مترادف: اندودن، ماساژدادن، مالش دادن، مشت ومال دادن، مس کردن، ...
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران