تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


piety
پارسایی، تقوا، تقوی، خداترسی - (سخن یا عمل) پارسا منشانه، کار تقوا آمیز، دینداری، پرهیزکاری، زهد، عشق به والدین، خویشاوند دوستی، صله ی ارحام، پرهیز گاریبیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


فصل
مترادف: دوران، زمان، عهد، گاه، موسم، موعد، نوبت، وقت، هنگام، ا ...
متضاد: وصل
برابر پارسی: جدا ساختن، واره، فرَگَرد، هات، دمان، آوام، فرگرد، گسست ...
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران