تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


cartel
کارتل، اتحادیه صاحبان صنایع مشابه - (اقتصاد) کارتل (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها وغیره)، دعوت کتبی برای نبرد تن به تن (دوئل)، معاهده ی بین کشورهای در حال جنگ ( ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


حال
مترادف: احوال، اوقات، حالت، وضعیت، چگونگی، کیفیت، وضع، اکنون، ...
متضاد: گذشته |
برابر پارسی: اکنون، ایدون، اینک، اینگاه، کنون
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران