تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


spur
خوشنامی، سیخ، مهمیز، سیخ-ک، مهمیز زدن - انگیزه، محرک، انگیزاندن، برانگیختن، تحریک کردن، مهمیز دار (یا مهمیزک دار) کردن، شتاباندن، شتابیدن، شتافتن، عجله کردن، تاختن، سیخونک، سکه، هر چیز مهمیز مانند (م ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


خواستن
مترادف: آرزو کردن، اراده کردن، طلبیدن، میل کردن، آرزومند بودن، ...
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

فهرست کامل پیشنهادها

کوشاترین کاربران

فهرست کامل کاربران