تعداد واژگان جستجو شده امروز

وب سایت در موبایل
وب سایت در دسکتاپ
اپلیکیشن اندروید
بات تلگرام
بات پیام رسان بله
افزونه مرورگرها
مجموع امروز
مجموع دیروز

واژه انگلیسی امروز


misfit
ناجور، غیر متجانس با محیط - (آدم) نامتجانس، وصله ی ناجور، ناتو، بی سلوک، غیرقابل معاشرت، نامناسب برای شغل خود، نابرازنده (به ویژه جامه ای که به پوشنده نمی آید)، بدجفت کردن، وصله ی ناجور زدن، ناجور کر ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


اخر
مترادف: ( آخر ) اختتام، انتها، پایان، پسین، ته، خاتمه ...
متضاد: ( آخر ) ابتدا
برابر پارسی: ( آخر ) پایان، انجام، پسین، فرجام، واپسین ...
بیشتر بخوانید

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران