دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٨٧,٠٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩
لایک
لایک
٣٩,٧٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥,٢٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٤

cloud integration platform ( رایانه و فنّاوری اطلاعات ) واژه مصوب: بن سازۀ یکپارچه سازی اَبر تعریف: بن سازه ای که در آن قابلیت مدیریت و یکپارچه سازی ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

deafness ( شنوایی شناسی ) واژه مصوب: ناشنوایی تعریف: کم شنوایی بسیار عمیق با آستانۀ شنوایی بیش از 90 دسی بل که در آن فراگیری زبان گفتاری بدون تقویت ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

forestation ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل ) واژه مصوب: جنگل‏کاری تعریف: تشکیل جنگل، به صورت مصنوعی یا طبیعی، در عرصه‏های جنگلی یا غیرجنگلی ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

hypersonic flow ( حمل ونقل هوایی ) واژه مصوب: شارش برین صوتی تعریف: شارشی با سرعت بیشتر از پنج ماخ در محیط شاره

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

metastable state ( شیمی ) واژه مصوب: حالت شبه پایدار تعریف: حالتی که در آن ماده در زیر دمای سیرشدگی در فشار معین به صورت بخار همگن وجود دارد

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.