منو
علی اکبر منصوری
ویژه

علی اکبر منصوری

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٣٥٩,٠٠٣
رتبه کل
٩
رتبه کل
لایک
٣٦,٤٣٩
لایک
دیس‌لایک
٢,٦٩٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥٩,٠٠٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩
لایک
لایک
٣٦,٤٣٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٦٩٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٤٢

مایع منی ( اصطلاح عامیانه پورنوگرافی )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٣٠

نکته جالب در مورد Defeat ) اگر بعنوان اسم بکار برود به معنای شکست و ناکامی است ولی اگر بعنوان فعل بکار رود به معنای پیروز شدن، غلبه کردن، شکست دادن ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٨٥

زیر گریه زدن، به یکباره زیر گریه زدن، He burst into tears او به یکباره زیر گریه زد!

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٨١

1 - رسیدن به ( کسی یا چیزی ) You go I'll catch up with you تو برو من بهت می رسم. 2 - اثر سو گذاشتن بر ( کسی یا چیزی ) Old age catches up with everyon ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٧٤

شروع کنید! - بفرمائید، خدمت شما!

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She caught the boy as he tried to run away.
دیدگاه
٦٨

او پسر را وقتی که سعی داشت فرار کند، دستگیر کرد/گرفت.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Don't give up just because it's difficult.
دیدگاه
٣٦

دست بر ندار/تسلیم نشو فقط به این خاطر که مشکل است!

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He showed great integrity when he refused to lie for his employer.
دیدگاه
٤٤

او با دروغ نگفتن بخاطر کارفرمایش، نشان داد انسان فوق العاده صادق و درستکاری است!/ او وقتی که نپذیرفت بخاطر کارفرمایش دروغ بگوید، صداقت زیادی از خود ن ...

تاریخ
٤ سال پیش
متن
If you start to fall, I will catch you.
دیدگاه
٢٢

اگه خواستی بیفتی تو رو میگیرم!

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I caught her sleeping at work.
دیدگاه
١٦

من او را حین خواب در محل کار، گیر انداختم!

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.