دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٦٦,٨٢٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩
لایک
لایک
٣٧,٢٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٧٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

طبقه اشراف ، از ما بهترون

دیدگاه
٤

Come what may

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

دیوانه محض، کاملا دیوانه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

من هم نمی دونم

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

پیچ خوردن و رد شدن، لایی کشیدن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Through this incision, the abdominal cavity is distended with carbon dioxide gas.
دیدگاه
٠

از طریق این برش، حفره شکمی با گاز دی اکسید کربن، باد میشود/ متورم/ بزرگ میشود.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Leah and I were going to go to Morocco together, but at the last moment she cried off.
دیدگاه
١

لیا و من میخواستیم که با هم به مراکش بریم اما او در آخرین لحظه زیر حرفش زد/ در لحظه آخر جا زد!

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Why did you cry off training last night?
دیدگاه
٢

چرا دیشب تمرین رو رها کردی?

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He tried to cry off after swearing he would do it!
دیدگاه
٢

او سعی کرد حرفشو پس بگیره بعد از اینکه قسم خورده بود که آن کار را انجام میدهد!

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Can you fill in for me at work?
دیدگاه
٧

میتونی بجای من بری سرکار? / میتونی جای منو در محل کار پر کنی?

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.