مدال‌های علی اکبر منصوری

بازدید
٧٣
امتیاز کل
٣٧٠,٣٩٨
کل مدال ها
٢,٢٨١
طلا
٢١٦
نقره
١,١٢٦
برنز
٩٣٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٧٩
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

١