پاسخ‌های علی اکبر منصوری (٢)

بازدید
٢٧
١ رأی
٣ پاسخ
١٥٣ بازدید

ضرب المثل  " الای آكله بیگیری"  کنایه از چیه ؟

٣ روز پیش
١ رأی

آکله همون بیماری جذام است و خب دیگه بقیه اش آسونه. یعنی امیدوارم به بیماری جذام مبتلا بشی!  البته خدا نکنه کسی آکله ، خوره، جذام بگیره .

٣ روز پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٧ بازدید

"WBC"  در ازمایش خون مخفف شده ی چیه ؟ 

١,٠٠٢
٢ هفته پیش
١ رأی

White blood cells گلبول های سفید خون 

٢ هفته پیش