پاسخ‌های علی اکبر منصوری (٢)

بازدید
٥٣
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٨٢ بازدید

ضرب المثل  " الای آكله بیگیری"  کنایه از چیه ؟

١ ماه پیش
٢ رأی

آکله همون بیماری جذام است و خب دیگه بقیه اش آسونه. یعنی امیدوارم به بیماری جذام مبتلا بشی!  البته خدا نکنه کسی آکله ، خوره، جذام بگیره .

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٣ بازدید

"WBC"  در ازمایش خون مخفف شده ی چیه ؟ 

١,٨٤٢
١ ماه پیش
١ رأی

White blood cells گلبول های سفید خون 

١ ماه پیش