برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان،طراح جدول. فرهنگی.عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لاس وگاس ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

2 فوروارد ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

3 بلوف ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

4 مو ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

5 دان ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

6 نجبا ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

7 وز،فر ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

8 لیدر ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

9 رب،نمک،فلفل،زردچوبه،ادویه ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

10 یک دانه ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

11 درتنگ،اودیپ،سکه سازان،سفر به کنگو،مائده‌های زمینی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

12 دیاز ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

13 دیاز ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

14 درسر ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

15 اشتورم ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

16 ذهبی
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

17 بالزاک ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

18 شکل، طرح، فرم، هیئت، بدن، تن، کالبد، قطع، بوته زرگری ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

19 اسکناس ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

20 داودی،داوودی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

21 واویلا ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

22 رکن ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

23 درجه ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

24 هارون ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

25 کپو ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

26 پاراف ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

27 کره ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

28 آماه، باد، برآمدگی، پف، پیله، تاول، تورم، دمل، نفخ، ورم ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

29 گل کلم،سیر،هویج،سرکه ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

30 لیوبلیانا ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

31 تگ ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

32 واریز،ادا، تادیه، بازدادن، کارسازی، وام گذاری، آهار، جلا، صیقل، صیقلی، صافکاری، صاف کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

33 نادال ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

34 بزم،جشن، سور، ضیافت، میهمانی، ولیمه ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

35 رادیوم ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

36 دانوب ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

37 جیوه، زیبق ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

38 پرتاب ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

39 تنش ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

40 انجیر ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

41 دلا ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

42 ابدیت،بقا، جاودانگی، خلود، دوام، دیرینگی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

43 مته ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

44 شیروانی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

45 تق ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

46 باطن، پوشیده، خفا، خفی، غیب، قایم، کتم، محجب، مختفی، مخفی، مستتر، مستور، مضمر، مکتوم، مکنون، ناپیدا، نامرئی، نهان، نهفته، متواری ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

47 پژمرده، زرد، بی طراوت، بی آب، بی نم، کویر، برهوت، یبس، یابس، بی روح، بی عاطفه، سرد، متعصب، مقرراتی، غیرقابل انعطاف، انعطاف ناپذیر، نرمش ناپذیر ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

48 شکارچی، شکاری، نخجیرزن، نخجیرساز، نخجیرگر ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

49 یخ ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

50 انگور ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|