دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢٣,٠٠٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦
لایک
لایک
٢٣,٩٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨,٣٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

توسط، خواهشگری، دخالت، شفاعت، مداخله، میانجیگری، پادرمیانی

دیدگاه
٦

نجوا

دیدگاه
٩

وارسی

دیدگاه
٥

قلعه سیبه، ترنه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

خلا

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.