حمیدرضا دادگر_فریمان

حمیدرضا دادگر_فریمان متولداستان خراسان رضوی شهرستان فریمان، طراح جدول. فرهنگی. عاشق جدول و موسیقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهپیشگاه اتاق٠٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٢ایوانگزارش
9 | 1
وساطت٠٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٢توسط، خواهشگری، دخالت، شفاعت، مداخله، میانجیگری، پادرمیانیگزارش
21 | 2
گفت و گوی در گوشی٠٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٢نجواگزارش
12 | 1
رسیدگی بازدید٠٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٢وارسیگزارش
12 | 1
از نقاط دیدنی هرمزگان٠٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٢قلعه سیبه، ترنهگزارش
12 | 1
جای بی هوا٠٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٢خلاگزارش
12 | 1
نام یک غذای ساده سنتی٠٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٢آب دوغ خیارگزارش
12 | 1
گوهرها٠٣:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٨جواهر، جواهراتگزارش
9 | 1
فداکاری کردن برای کسی٠٣:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٨جان فشاندنگزارش
7 | 1
کنایه از دو به هم زنی و فتنه انگیزی٠٣:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٧آتش افروزیگزارش
7 | 1
دو به هم زنی و فتنه انگیزی٠٣:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٧آتش افروزیگزارش
7 | 1
یکی از طیور٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٦اردکگزارش
9 | 1
عتیقه و باستانی٠٤:١٨ - ١٣٩٩/١٢/١٩انتیکگزارش
5 | 1
باطل کردن٠٤:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩ابطال کردن، فسخ کردن، لغو کردن، ملغا ساختن، بی معنی کردن، بیهوده گردانیدن، مهمل گذاشتن، ناحق جلوه دادن، ناراست قلمداد کردن، ضایع گردانیدن، خط زدن، قل ... گزارش
14 | 1
عتیقه و ارزشمند٠٤:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٩انتیکگزارش
2 | 1
عتیق عتیقه٠٤:٢١ - ١٣٩٩/١٢/١٩کهنه، دیرینهگزارش
12 | 1
عتیقه٠٤:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٩آنتیکگزارش
5 | 1
شهر اذری٠٤:١٨ - ١٣٩٩/١٢/١٩میانه . توج . مراغه . مرند . جلفا . سراب . مهربان، بناب، آذر شهر، اسکو، میاندواب، ابهر، هشت رود، مهاباد، کلیبرگزارش
7 | 1
قبیله ای در کنار خزرج٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩اوسگزارش
2 | 1
سازمان معروف٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١٢/١٩یونسکوگزارش
2 | 1
از بزرگان قبیله قریش و شهر مکه٠٤:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩هاشمگزارش
2 | 1
پرنده گلو سیاه٠٤:٠١ - ١٣٩٩/١٢/١٩بلبل خرماگزارش
2 | 1
حمله و هجوم٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/١٩یورش، تاختگزارش
2 | 1
دیدار از مکان مقدس٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٩زیارتگزارش
0 | 1
دیدار از اماکن مقدسه٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٩زیارتگزارش
0 | 1
واحد اندازهگیری طول امواج٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/١٩انگسترومگزارش
0 | 1
عملیات جنگی ازمایشی٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩مانورگزارش
2 | 1
پیروزی و ظفر٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٩ویلگزارش
2 | 0
دیدار از اماکن متبرکه٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٩زیارتگزارش
0 | 1
مارپیچ٠٣:٤١ - ١٣٩٩/١٢/١٩: پرپیچ وخم، پیچاپیچ، حرکت مارگونه، حلزونیگزارش
2 | 1
شعری در بیان اوضاع و احوال٠٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٩حسب حالگزارش
0 | 1
الفبای ابادانی٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٦آبگزارش
0 | 1
جمع نصیحت٠٤:١٤ - ١٣٩٩/١٢/١٦نصایحگزارش
5 | 0
کم پهنا٠٤:١٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦باریکگزارش
0 | 1
لازم دربایست٠٤:١٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦باید، بایاگزارش
2 | 0
از خنده می روند٠٤:١١ - ١٣٩٩/١٢/١٦ریسهگزارش
0 | 0
کاسه سر با هشت استخوان٠٤:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٦جمجمهگزارش
2 | 1
کسی که در اداره کار می کند٠٤:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦کارمندگزارش
0 | 1
استخوان کاسه سر٠٤:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٦آهیانهگزارش
0 | 1
نرمی و مدارا٠٤:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٦مسالمت، مماشاتگزارش
5 | 0
مترادف فسق٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦فجورگزارش
2 | 1
یکی از میوه های درختی٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦انارگزارش
2 | 1
از میوه های درختی٠٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦انارگزارش
2 | 1
ضرورت مسابقات شنا٠٣:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٦استخرگزارش
0 | 0
مسابقات مخصوص معلولان٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٦پاراالمپیکگزارش
0 | 0
مرادف فسق٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦فجورگزارش
2 | 1
یکی از مسابقات ورزشی عمومی٠٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦سوارکاریگزارش
2 | 1
ظرف ابکشی٠٣:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٦دلوگزارش
2 | 0
مسابقات سراسری٠٣:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/١٦لیگگزارش
0 | 0
قهرمان المانی مسابقات اتومبیلرانی٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/١٦شوماخرگزارش
0 | 0