برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ヴァヒド

ヴァヒド Live for ourselves not for showing that to others

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (عامیانه)
دوستی مهمتر از جنده است
رابطه دوستی بین دو مرد مهمتر از رابطه دوستی مرد و زن است
١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

2 اطلاعات خیلی خاص در مورد موضوع بخصوصی ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

3 به سمت ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

4 به سمت ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

5 لشکر کشی کردن ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

6 ماده شیمیایی که باعث خارش عطسه و سایر علایم آلرژی میشود ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

7 پیش دفاعی ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

8 مورچه آتشین قرمز ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

9 (در حال رانندگی )رسیدن به مقصد و توقف کردن
با وسیله نقلیه به جایی رسیدن
با وسیله نقله به مقصد رسیدن
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

10 شورا دانش آموزی ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

11 تیز هوش ها
سطح دانش بالاتر و پیشرفته تر
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

12 خوش آوازه
خوب شناخته شده
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

13 ادغام شدن در
محو شدن در

١٤٠٠/٠٣/١٩
|

14 بزرگ
زیاد
١٤٠٠/٠٣/١٨
|

15 شهرهای بزرگ ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

16 مقدار زیادی از زمین ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

17 (عامیانه) یه حال اساسی دادن
کاری کنی طرف ذوق مرگ بشه

خوشگذارانی کردن ...ولخرجی کردن...
١٤٠٠/٠٣/١١
|

18 وسیله باتری خور
به وسیله باتری کار کردن
١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

19 کمتر شناخته شده ١٤٠٠/٠٣/٠١
|

20 نامطمئن ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

21 مخصوص ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

22
چیزی را با کارت اعتباری(credit card )خریدن
نه کارت کشیدن
اون کارت بانکی که ما در کشورمون استفاده میکنیم debit card
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

23 رسیدن ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

24 به صورت
به صورت منظم/دائمی/پاره وقت/موقت و...

بازه (زمانی)
در بازه زمانی روزانه/هر روز/هفتگی و...
١٤٠٠/٠٢/٠١
|

25 از نظر ظاهری یا رفتاری شبیه میمون است
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

26
دلخور شدن
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

27 کوتاه شدن روزها در زمستان
بد شدن وضعیت جوی که مانع حرکت و دید می شود
نزدیک شدن به کسی که تحت تعقیبه

١٤٠٠/٠١/٢٨
|

28 دور شدن از کسی یا چیزی با حالت غلت زدن یا حرکت بر روی چرخ های خود

با هل دادن کسی یا چیزی باعث غلت خوردن و دور شدن کسی یا چیزی شدن
١٤٠٠/٠١/٢٨
|

29 سفرهای تفریحی ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

30 همراه اش باشی
با او باشی
١٤٠٠/٠١/٢٧
|

31 غلت دادن به پایین
غلتاندن به سمت پایین
غلت خوردن به سمت پایین

باز کردن لبه (چیزی ، مانند آستین پیراهن یا پای شلوار) برای بلندتر شدن آن< ...
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

32 وضعیتی که احتمال باختن زیاده ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

33 هزینه کردن پول زیاد برای (چیزی)
پول کلان/هنگفت پرداخت کردن برای (چیزی)
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

34 برخی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

35 راهنمای گام به گام (بازی ویدیویی)
مجموعه ای از دستورالعمل ها که به شما نشان می دهد چگونه از چیزی مثلاً از نرم افزار جدید استفاده کنید
شخصی را ب ...
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

36 پول چیزی رو جور کردن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

37 پته كسی را روی آب انداختن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

38 با (ویژگی به‌خصوص)

a man/woman/matter of
مردی/زنی/مسئله‌ای با.....

It's a matter of overwhelming importance
این مسئله‌ای با اهمی ...
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

39 \"Preserve\" به معنای جلوگیری از آسیب دیدن چیزی است، و نگه داشتن چیزی در همان شرایط قبلی. \"maintain\" این است که چیزی را در نظم و ترتیب حفظ کند به ... ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

40 \"Preserve\" به معنای جلوگیری از آسیب دیدن چیزی است، و نگه داشتن چیزی در همان شرایط قبلی. \"maintain\" این است که چیزی را در نظم و ترتیب حفظ کند و د ... ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

41 شکستن نوک مداد هنگام نوشتن

از دست دادن فرصت
از دست دادن شانس
خراب کردن
فنا کردن
تو مسابقه ورزشی وقتی تیم شما جلو است ولی بر خل ...
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

42 خراب کردن
تباه کردن
فنا کردن
از دست دادن فرصت
سو مدیریت
بد اداره کردن
بی دقتی کردن
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

43 Explore وdirectory دو کلمه هستند که می توان یک تفاوت اساسی را بین آنها تشخیص داد ، اگرچه به طور کلی معنی مشابهی را منتقل می کنند. Explore چیزی به مع ... ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

44 Explore وdirectory دو کلمه هستند که می توان یک تفاوت اساسی را بین آنها تشخیص داد ، اگرچه به طور کلی معنی مشابهی را منتقل می کنند. Explore چیزی به مع ... ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

45 توقف کردن
متوقف شدن

اسلحه کشیدن

بخش جداشدنی روزنامه یا مجله
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

46
چیز خاصی که تو میخری یا انجام میدی برای کسی
مثل کادو خریدن
بیرون بردن برای شام
خریدن کیک یا چیزهای دیگه
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

47 به فکر چیزی بودن
درنظر گرفتن چیزی
خواندن (به‌منظور بررسی کردن یا نظر دادن)
نگاهی انداختن
معاینه کردن
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

48 ساختن
در مکان خاصی ساختن
قرار دادن
در نظر گرفتن
١٤٠٠/٠١/٢١
|

49 آماده کردن
فراهم کردن
جور کردن
١٤٠٠/٠١/٢١
|

50 به
روی
بر روی
به روی
به طرف
به سمت
١٤٠٠/٠١/٢١
|