برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

وحید

وحید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بررسی. رسیدگی. بازرسی ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

2 از خود سوال پرسیدن درمورد چیزی ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

3 مطب دکتر ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
drug store =====داروخانه
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

5 سرحال
To keep me going
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

6 لیگ ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

7 شهری که مردمانی از کشورهای مختلف در آن زندگی می کنند ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

8 باعث شدن ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

9 رهن
پول پیش خونه
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

10 بوی دهان
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

11 رفتن به طرف کسی
اشاره کردن یا حرف زدن در مورد چیزی
بالا آمد خورشید و ماه (طلوع کردن)
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

12 value added tax
مالیات بر ارزش افزوده
١٣٩٩/٠١/١٤
|

13 معیار ظرفیت و حجم
١٣٩٩/٠١/١٣
|

14 بر خلاف انتظار
پیش بینی نشده
١٣٩٩/٠١/١١
|

15 I don't know ١٣٩٩/٠١/١١
|

16 I have to leave now ١٣٩٩/٠١/١١
|

17 دنبال کردن
رد پا را گرفتن
پیگردی کردن
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

18 طراحی شده برای مقاومت در برابر صدمه در هنگام افتادن یا ضربه زدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

19 برداشتن سد یا مانعی که بر سر راه است ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

20 نه هنوز ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

21 meantime ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

22 ادعا کردن
خواستار بودن
١٣٩٨/١٢/١٩
|

23 برگزار کردن
١٣٩٨/١٠/٢٧
|

24 drawback اگه به هم چسبیده باشد می شود اشکال مانع زیان بی فایده ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

25 مطب دندان پزشکی
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

26 ژاکت هفت یقه ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

27 ترافیک سنگین ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

28 بستن جاده ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

29 تاخیر کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

30 مردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

31 کسی که خواب سبکی دارد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

32 کسی که خواب سنگین دارد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

33 بد عادت ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

34 کشتی باری ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

35 پای کسی به چیزی گیر کردن و بر زمین افتادن ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

36 درجه دوم ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

37 مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

38 می توانم به شما کمک کنم ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

39 برای شما هم همین طور ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

40 کارت پرواز ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

41 چه خبر ؟؟؟؟ ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

42 کارشناسی ارشد
فوق لیسانس
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

43 لیسانس علوم ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

44 لیسانس هنر ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

45 ریش تراش برقی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

46 یک حوضچه بیضی شکل که برای شستن ناحیه تناسلی و مقعد استفاده می شود
طهارت گرفتن
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

47 پارکینگ ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

48 خواستگاری ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

49 مواد مخدر ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

50 گردشگری به سمت محیط های طبیعی، اغلب تهدید شده، به ویژه برای حمایت از تلاش برای حفاظت از محیط زیست و مشاهده حیات وحش، هدایت می شود ١٣٩٨/٠٢/٢١
|