دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٧٣,٧٢٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧
لایک
لایک
٤٩,٠٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨,٢٨٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
١

برخاسته از، برگرفته از، حاصل از، ماحصلِ، ناشی از، منتج از، نتیجه ی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
١

دارای پتانسیلِ a potentially emotional stimulus = محرک دارای پتانسیل هیجانی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٢

قابل استناد

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٢

به طور منفرد

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

فرضیه پردازی کردن، فرض گرفتن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Her very conventional parents could not understand why she had no desire to get married.
دیدگاه
١٢

والدین خیلی سنتی او نمی توانستند بفهمند چرا او هیچ تمایلی به ازدواج ندارد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
My grandmother's generation did not have television.
دیدگاه
١١

نسل مادربزرگم تلویزیون نداشتند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He calls his mother once a month.
دیدگاه
٩

او ماهی یک بار به مادرش زنگ می زند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She was once a teacher.
دیدگاه
١٠

او زمانی معلم بود

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We will call the center of the circle point A.
دیدگاه
١

ما مرکز این دایره را نقطه آ خواهیم نامید

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.