دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٠٣,٣١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢
لایک
لایک
٨٠,١٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥,٦٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥
رتبه
رتبه در بپرس
٥,٠٤٩
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
١

Shutter Vs blinds shutter= کرکره ای که پشت پنجره یا جلو پنجره نصب میشه و جنس چوبی داره تو مدلهای قدیمی تر و کلاسیک ش blinds= پرده کرکره ای

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
١

Wrap ( =twist, wind ) پیچ دادن - پیچاندن - تاباندن دور ( کلاف مانند )

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
١

waist/wrist مچ دست/ ( دور ) کمر 🗣️[ریست/وِیْست] تلفظ یکسان [homophone] waist/waste 🗣️[وِیْست]

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
١

Meadow/widow/window ( پنجره/بیوه/چمنزار ) weadow❌ نداریم

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
١

Wind [n] 🗣️[وُیند] Wind [v] 🗣️ [وُایند]*/[وُیند] ▫️wind - ( winded ) wound - ( winded ) wound

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Slater drove the ball down the fairway.
دیدگاه
٦

اسلاتر چنان محکم به توپ ( گلف ) ضربه زد که تا انتهای/اون طرف/ته زمین بازی ( گلف ) رفت/پرت شد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The president claimed that he had no choice but to lay off workers.
دیدگاه
٧

رئیس/مدیر ادعا کرد که هیچ گزینه/چاره ای جز اخراج کارگران ندارد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
His involvement in the scandal was a blot on his reputation.
دیدگاه
٣

مشارکت او در این رسوایی، یک لکه ننگ بر شهرت او بود

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We bleed maple trees for sap.
دیدگاه
٢

ما شیره ( صمغ ) درختان افرا رو می گیریم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She couldn't fight the pull of the waves.
دیدگاه
٢

اون نمی تونست در برابر جذابیت امواج خروشان مقاومت کنه ( جلو خودش بگیره که نره موج سواری! )

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.