پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (silabes stress)

١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢١٠ بازدید

Silabes stress  کلمه tomorrow روی کدام قسمت میباشد

٥ ماه پیش
×
٢,٧٤٨
×
٦٩