پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (sharing economy)

٠ رأی
١ پاسخ
٨٨ بازدید

تلفظ صحیح اسم این آرتیست چگونه است؟ 

٦ ماه پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٦٦ بازدید

برای کلمه sharing economy هم معنی و توصیف انگلیسی وجود داره اگه داره میشه بگیدش

٨ ماه پیش
×
١٤٨
×
٦٩