پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (pyramid scheme)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٣ بازدید

"pyramid scheme  " اصطلاحی در دنیای کسب و کار یعنی چی ؟

٢ ماه پیش