پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (سهامی عام)

٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٩٤ بازدید

حداقل تعداد هیات مدیره برای   شرکت  سهامی عام  چند نغر است ؟

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٥ بازدید
چند گزینه‌ای
×
٢٨٦