پرسش خود را بپرسید

حداقل تعداد هیات مدیره شرکت

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٩٤

حداقل تعداد هیات مدیره برای 

 شرکت  سهامی عام 

چند نغر است ؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام، حداقل ۵ نفر مشخص گردیده است. به این معنی که تعداد اعضا، نباید از ۵ نفر کمتر باشد ولی بیشتر از ۵ نفر طبق اساسنامه مانعی ندارد. سهام اعضای هیئت مدیره چگونه است؟ هر یک از مدیران باید مقدار سهامی را که در اساسنامه مقرر شده است، دارا باشند.

٢,٢٠٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٢
برنزی
٧٨
تاریخ
٣ هفته پیش

سهامی عام دونفر.

 و سهامی خاص رئیس و نائب رئیس و مدیرعامل که تا اینجا دونفر میتوانند با حفظ سمت باشند و دو بازرس اصلی و علی البدل در واقع چهار نفر به بالا.

٢١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
٣ هفته پیش

سهامی عام ۵ نفر

سهامی خاص ۳ نفر

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما