پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (حقوق بین الملل)

١ رأی
٢ پاسخ
٤٧ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
١٠٤ بازدید

تئوری تقلب قانون در حقوق بین الملل خصوصی Theory Fraud than the Law on International Private Law حقوق خصوصی,حقوق بین الملل,حقوق تجارت بین الملل👈 دروس پیشرفته,دوره دکترای تخصصی⬅️✒️⬇️ درباره تئوری و ...

٣ هفته پیش
٥ رأی
٠ پاسخ
١٧٤ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

حقوق ارتباطات بین الملل ✒️📖👇 EU’s sweeping AI regulations براساس توافق نامه جامعه اتحادیه اروپا  2007-2008 جهت احراز هویت و امنیت  شهروندان و افراد حقوقی و امکان و جلوگیری از هرگونه خراب ...

١ ماه پیش