پرسش خود را بپرسید

معناي ردیف در کدام بیت تفاوت دارد؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٧

معناي ردیف در کدام بیت تفاوت دارد؟ 
1) باش تا روي تو خورشید جهان تاب شود به شکر خنده عقیقت شکر ناب شود 
2) باش تا از شب مه پوش قمر فرسایت پرده ابر سیه مانع مهتاب شود 
3) باش تا از هوس ابرو و چشمت پیوست زاهد گوشه نشین مست به محراب شود 
4) باش تا شمع جمال تو به هنگام صبوح مجلس افروز سرا پرده اصحاب

٥٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بیت سوم به معنی شدن رفتن است

به محراب برود

١٣,٠٩٩
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما