پرسش خود را بپرسید

جملاتی که می توان به جای «هل دادن »کاربرد

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٢٧

در انشأ به جای جمله هل دادن چی میتوان گفت 

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جلو راندن، پیش راندن

٩,٥٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦١
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

Pull or push

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام؛ بستگی به محتوای اصلی، شاید بتوان از عبارت تنه زدن استفاده کرد.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما