پرسش خود را بپرسید

خروجی کد "پایتون "

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٨٢

خروجی این کد پایتون پی میشه ؟

def print_double(x):

   print(2 * x)

print_double(3)

٢,٤٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣٦

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خروجی این کد پایتون برابر است با:

6

توضیح:

در این کد پایتون، تابع `print_double(x)` تعریف شده است که یک پارامتر `x` را دریافت می‌کند و مقدار دو برابر آن را چاپ می‌کند.

در خط آخر، تابع `print_double(3)` فراخوانی می‌شود و عدد `3` به عنوان ورودی به تابع داده می‌شود.

در داخل تابع، عدد `3` با عدد `2` ضرب می‌شود و نتیجه آن که عدد `6` است، چاپ می‌شود.

بنابراین، خروجی نهایی این کد پایتون برابر است با `6`.

٢٢,٠٦٨
طلایی
٣٢
نقره‌ای
٤٩٠
برنزی
١٩٢
تاریخ
٢ ماه پیش

صحیح نیست خانم عباسی. این کد خروجی ندارد. خانوم افشار اگر برنامه نویسی می کنید حتما توجه کنید خروجی کدها و توابع و برنامه ها به داده هایی می گویند که سایر کدها بتوانند از آن استفاده کنند. داده پرینت شده بر روی مانیتور به عنوان خروجی محسوب نمی شود.

-
١ ماه پیش

این کد هیچ خروجی ندارد. 

دوست عزیز،  خروجی تابع  به مقداری می‌گویند که توسط توابع دیگر قابل استفاده باشد. این که عددی بر روی کنسول پایتون چاپ شود به معنی خروجی نیست. در واقع خروجی این تابع برابر  با NaN است.

٢,٠٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٧
برنزی
١٨
تاریخ
١ ماه پیش

این کد پایتون یک تابع با نام print_double تعریف می‌کند که یک ورودی x را دریافت می‌کند و مقدار آن را دو برابر می‌کند و سپس نتیجه را چاپ می‌کند. در نهایت، تابع با استفاده از ورودی 3 فراخوانی می‌شود.

خروجی این کد این است: 6

٥,٧٨١
طلایی
٥
نقره‌ای
١٥٧
برنزی
٦٥
تاریخ
٢ ماه پیش

توی کنسول 6 چاپ میشه اما خروجی خود تابع None عه.

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

این قطعه کدی که شما نوشتید به این صورت هست که  ورودی رو دو برابر می‌کنه و پرینت می‌کنه.

برای مثال :

def print_double(3)

--->  print(2 * 3)

= 6

یعنی در واقع خروجی کد شما برابر 6  خواهد بود. 

٤,٠٠٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٩٤
برنزی
٥١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما