پرسش خود را بپرسید

چه یونی در آب موجب سختی آب میشه ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٧١

وجود چه یونی در آب موجب سخت شدن آب میشه ؟

٤٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

آب سخت دارای نمک‌های معدنی مثل ترکیب‌های بی‌کربنات، یون‌های کلسیم، منیزیم و ... است 

در واقع یون‌های کلسیم و منیزیم باعث سختی آب میشن

١٨,٢٤٢
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٨
برنزی
١١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

فراوانی مولی همه ی کاتیون ها با بار ناکوچکتر از +2 رو سختی اب میدونیم. این نه تنها کاتیون های کلسیم و منیزیم رو، که استرانسیم، باریم، الومینیوم، منگنز، اهن و ... رو در بر میگیره. ولی خب داده های اماری نشون میده برای بیشتر نمونه های اب کموبیش  همه ی سختی اب از کاتیون های کلسیم و منیزیمه. 

چرا کاتیون های با بار ناکوچکتر از +2؟ یکیش اینکه همه نمک هایی کایتون های فلزی با بار +1 در اب محلولن.

بیکربنات ها به خودی خود سختی اب ایجاد نمیکنن. چرا که بیکربنات انیونه نه کاتیون و بسته به اینکه کاتیون سازنده نمک بیکربنات چیه، میتونه سخت کننده اب باشه یا نباشه. سدیم بیکربنات سختی ایجاد نمیکنه ولی کلسیم بیکربنات میکنه. 

١,٩٥١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما