پرسش خود را بپرسید

کاربرد get در جمله‌ی زیر

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٢٣

Let’s get married

٥٧٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٣٥

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بیا ازدواج کنیم 

get:زایش، تولد، فهمیدن، فراهم کردن، کسب کردن، تصرف کردن، ربودن، رسیدن، تحصیل کردن، بدست اوردن، حاصل کردن، تهیه کردن، زدن، به دست آوردن، گرفتن، تحصیل کردن (چیزی)، گیر آوردن، دریافت کردن، رسیدن به، وارد شدن

٢,٢١٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٢٧
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما