پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی جمله‌ی I like the way they remember and celebrate...

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٩

I like the way they remember and celebrate those who have passed away. I like that they acknowledge death, instead of denying it the way Americans do.

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

من دوست دارم که آنها به یاد کسانی که از دنیا رفتهاند میمانند و آنها را جشن میگیرند. من دوست دارم که آنها مرگ را به رسمیت میشناسند، به جای اینکه آن را همانطور که آمریکاییها انکار میکنند، انکار کنند.

٢١,٠١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما