پرسش خود را بپرسید

استفاده ی " can't help something meaning"کجاست ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٦٢

استفاده ی  اصطلاح :

 " can't help something meaning"

کجاست ؟

١,٠٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

If you can't help the way you feel or behave, you cannot control it or stop it happening.

این اصطلاح هنگامی استفاده می شود که احساس یا رفتاری را نمی توان کنترل کرد یا وقتی که کسی نتواند از انجام کاری دست بکشد یا صرف نظر کند.

I couldn’t help thinking about the past.

معنی: نمی توانم فکر کردن درباره گذشته را متوقف/کنترل کنم.  

٦,٦٥٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤١
تاریخ
٣ هفته پیش

عدم توانایی در کنترل یا متوقف کردن چیزی

"Stop laughing!" "I can't help it!"

وقتی بخواهیم  بگوییم کاری در توان یا کنترل ما نیست.. (دست خودم نیست یا نمیتونم جلوی خودمو بگیرم)

تاریخ
٣ هفته پیش

can't help sth = نمی تونم جلوی چیزی رو بگیرم / نمیتونم فلان چیزو متوقف کنم

مثال :  i cant help laughing = نمی تونم جلوی خنده م رو بگیرم / نمیتونم نخندم

٢٢٣,٩٥٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما