پرسش خود را بپرسید

کدام اقوام امروزی از آریایی های اصیل هستند؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٧٨

کدام اقوام امروزی از آریایی های اصیل هستند؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اگر بخواهیم بدون تعصب و به دور از هر گونه غرض ورزی در ای باره نظر بدهیم باید  کمی با تاریخ و جنگ ها و دست اندازی ها و کشتارها و جابجایی اقوام آسنا شویم . شما در هیچ جای جهان متمدن نمی توانید نژاد خالص پیدا کنید چون عوامل گوناگونی در طول تاریخ سکونت بشر در کره ی خاکی باعث شده که نژادها با هم بیامیزند ، حتی زمانی که آریایی ها به ایران آمدند نژاد های آسبایی در ایران زندگی می کردند . این یک دیدگاه است  همچنین  دیدگاه دیگری می گوید جد ما از آفریقا آمده البته حدود چهل هزار سال پیش . اما شما خودتان نگاه کنید هجوم اقوام دیگر به سرزمین ها همسایه ، مانند حمله اعراب  ، حمله چنگیزخان به سرزمین های دیگر  حمله ی اسکندر . طبیعتاً در این حمله ها اقوام و جمعیت ها  جابه جا می شدند و یا اقوامی از بین می رفتند و ازدواج هایی انجام می شد . هیچ قوم و جمعیت و ملتی نمی تواند مدعی باشد که از فلان نژاد خالص است ولی  اینکه از نظر علمی چگونه می توان این موضوع را اثبات کرد و نژادها را شناسایی کرد این را نمی دانم . 

ایرانیان و آریایی ها نیز از این قاعده جدا نیستند .

١١٤,٤٥١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
١ ماه پیش

ترکیب و تداخل نژادها در طول تاریخ موجب گزدیده تا وجود نژاد خالص توسط علوم نوین تا حد زیادی مؤلفه های قبلی خود را مبدل به تعاریف جدیدی کند، بطور مثال گویشها و پوششها میتواند در مناطق مختلف در اثر همنشینی یا پیوندهای قومی تغییر یافته و همچنین کوچ اقوام در اثر شرایط قهری یاجنگها نیز بر روشهای تشخیص نژادها بر اساس مؤلفه های قدیم را دچار دگرگونی نماید. همانگونه که میدانیم‌امروزه علم ژنتیک و آناتومی اقوام نیز تایید کنندهٔ این دگرگونیها هستند. اما در مجموع اصیل ترین اقوام ایرانی را میتوان جزو اصیلترین پایه های نژاد آریایی برشمرد که از آنجمله به پارسها،پارتها و مادها و بعدها در دسته بندیهای بعدی به لرها، کردها، فارسها،سیستانی ها اشاره نمود که جزو اصیل ترین این اقوام هستند. اقوام ساکن در فلات ایران نیز بر پایهٔ نژاد آریایی شامل تاجیک ها، فارسها و اقوام ساکن در غرب ایران (عیلامیهای قدیم) مازنیها،گیلکها که شامل بلوچها که در واقع از گیلان کوچ و ساکن مکران گردیدند، آذریها، زازیها و تات ها، و کردهای مانوی،هرویها وحوثیها بوده اند. دسته بندی برای اصیل ترین قوم آریایی شاید به انتخاب یکی از اقوام پارس و پارت و ماد اشاره داشته باشد.

٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش

مفهوم "آریایی" اغلب به گروههایی از مردمان باستانی اشاره دارد که زبانهای هندواروپایی را صحبت میکردند و در مناطقی از ایران باستان و شبه قاره هند مهاجرت کرده و ساکن شدند. امروزه، اصطلاح "آریایی" بیشتر جنبه زبانی و فرهنگی دارد تا نژادی. گروههای قومی-زبانی ایرانی امروزی که میتوان آنها را به زبانهای آریایی مرتبط دانست شامل فارسها، پشتونها، کُردها، تاجیکها، بلوچها، لُرها، پامیریها، زازاها و اوستیها هستند . این گروهها زبانهایی را صحبت میکنند که به شاخه ایرانی زبانهای هندواروپایی تعلق دارند و فرهنگهایی دارند که ریشه در تاریخ و سنتهای آریایی دارند .  با این حال، باید توجه داشت که مفهوم "آریایی" در طول تاریخ تغییرات زیادی داشته و در دورههای مختلف به شکلهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه، استفاده از این اصطلاح برای اشاره به نژاد یا خونشناسی به شدت منسوخ و نادرست است، زیرا مفاهیم نژادی مدرن با دانش ژنتیکی و تاریخی ما تطابق ندارند

١٦,٢٠٦
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٧
برنزی
١٦٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما