پرسش خود را بپرسید

اقیانوسی از مولکول‌های گازی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٢

کدام گزینه درباره پوشش گازی آبی رنگ زمین درست است؟

٠ %

مخلوطی از گازهای یکسان است که دارای۴لایه اصلی است

٠ %

فقط تا فاصله۵۰کیلومتری از سطح زمین یافت می‌شود

١٠٠ %

با افزایش ارتفاع در آن کاهش فشار مشاهده می‌شود

٢ پاسخ
٠ %

در دومین لایه خودمیانگین رطوبت 1%را دارا می‌باشد

٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

از بین گزینه‌های ارائه شده، گزینه 3) با افزایش ارتفاع در آن کاهش فشار مشاهده می‌شود درباره پوشش گازی آبی رنگ زمین درست است.

دلایل:
  • فشار جو با افزایش ارتفاع از سطح زمین کاهش می‌یابد.
  • دلیل این امر این است که گرانش زمین با افزایش ارتفاع ضعیف‌تر می‌شود و مولکول‌های گاز را با نیروی کمتری به سمت زمین می‌کشد.
  • پوشش گازی زمین تا ارتفاع 1000 کیلومتری از سطح زمین ادامه دارد.
  • لایه‌های مختلف جو زمین شامل تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر و ترموسفر است.
  • میانگین رطوبت در لایه‌های مختلف جو زمین متفاوت است.
گزینه‌های دیگر نادرست هستند:
  • گزینه 1) نادرست است زیرا پوشش گازی زمین مخلوطی از گازهای مختلف است.
  • گزینه 2) نادرست است زیرا پوشش گازی زمین تا ارتفاع 1000 کیلومتری از سطح زمین ادامه دارد.
  • گزینه 4) نادرست است زیرا میانگین رطوبت در لایه‌های مختلف جو زمین متفاوت است.
٥٦,٢٦٨
طلایی
٨١
نقره‌ای
٤٨٥
برنزی
٣٨٥
تاریخ
٢ ماه پیش

ممنون توضیحات کامل و دقیق تون؛کاملاً درسته

-
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما