دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٢٩
رتبه
رتبه در بپرس
٥٤٢
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گزینه درباره پوشش گازی آبی رنگ زمین درست است؟

٤ ماه پیش
١ رأی
٤ پاسخ
١٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

درارتباط باجانور ملخ کدام گزینه درست است؟

٤ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٩٦ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام گزینه درباره مولکولی که دارای تنها یک رشته پلی نوکلئوتیدی درساختار خود است و از روی بخشی از یکی از رشته‌های دنا(DNA)ساخته می‌شود صادق است؟

٤ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٦٠ بازدید

میشه این درک مطلب عربی رو کمکم کنید  کانت  فی بحر ٍ کبیر ٍ سمکة ٌ قبیحة ِو االَسماک ُ خائفات ُ مِنها فی یَوم ٍ مِن االَیّام ِ خمسة ٌ من الصّیادین َ جاؤوا . فَقَذفوا شبکة ً کبیرة ٌ فِی الْبَحر ِ .  کانت ْ فِیبحر ٍ کبیر ٍ سمکة ُ قبیحة ً***   نعم/ لا  فی یوم ٍ مِن االَیّام ِ اربعة ً مِن ّالصیادی َنجاؤوا** درست/غلط 

٦ ماه پیش
١ رأی

1:نعم(باتوجه به متن در دریای بزرگ یک ماهی زشت بود) 2:غلط(پنج صیاد(شکارچی)تور ماهیگیری به آب انداختند نه چهار(اربعه)

٤ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
١١٥ بازدید

سلام دوستان  نهاد بیت بدو گفتم که مشکی یا عبیری چیست ؟

٤ ماه پیش
٣ رأی

نهاد(فاعل)در این بیت محذوف(مستتر)است:من----- >و می‌توان ضمیر[م]در گفتم را ضمیر فاعلی درنظر گرفت 

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٤ بازدید

آنزیم  دنابسپار  از فعالیت" بسپارازی (پلیمرازی)" خود چه  پیوندی تشکیل میده ؟

٦ ماه پیش
٠ رأی

پیوند هیدروژنی بین بازهای آلی روبه‌روی‌هم‌وتشکیل میده

٤ ماه پیش
١ رأی
٦ پاسخ
٢٦٢ بازدید
چند گزینه‌ای

آرایه مقابل کدام بیت، نادرست است؟   

٤ ماه پیش
رأی

پاسخ سوال:گزینه1[عین نمی‌تونه ایهام باشه چون عین به معنی چشم ،در زبان عربی مورد استفاده قرار می‌گیردودرفارسی به‌کار نمی‌رود؛پس عین آورده شده در شعر فقط یک معنی میدهد و آن‌هم مانند است] بررسی سایر گزینه‌ها 2: محبت به دل(تشبیه) 3:حضرت یوسف(تلمیح) 4:گنج و کنج(جناس ناقص اختلافی)

٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٦ بازدید

در  آزمايش های " گريفیت"  در باره DNA چه چیزی مشخص شد؟

٦ ماه پیش
١ رأی

[ماده وراثتی توانایی انتقال به یک یاخته دیگر را دارد] مشخص نشدن نحوه انتقال ماده وراثتی وعدم تشخیص ماهیت ماده وراثتی

٤ ماه پیش