پیشنهاد‌های سیدحسین اخوان بهابادی (٢,٤٧٩)

بازدید
٨٩٥
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

expert: کارشناس export: صادرات Export expert:کارشناس صادرات برای یادگیری و یادسپاری بهتر استفاده از کلمات شبیه به هم.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥٩

به جهنم، در مواقعی بکار می رود که فردی به کسی می گوید کاری را انجام دهد یا ندهد اما فرد اصرار بر خلاف آن دارد در هنگام عصبانیت و برای پایان دادن به ن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

کله کشو/Kalle kashu/در گویش شهرستان بهاباد به معنای کله کشیدن یا همان سرک کشیدن و نگاه دزدانه است کله کشو معادل کله کشوک/kalle kashook/ مازنی است.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

خُب/امروزی/ شبه جمله و قید/ خب هویت مستقل پیدا کرده و حسابش را از [خوب] ( در مقابل بد ) کاملاً جدا کرده است. یعنی این طور نیست که هر کس نوشت [خب] ، م ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

export: صادرات expert: کارشناس Export expert:کارشناس صادرات برای یادگیری و یادسپاری بهتر استفاده از کلمات شبیه به هم.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون تقسیم واژه به کلمات کوچکتر و در صورت لزوم ایجاد تغییر در جهت معنادار شدن، سپس داستان سازی و در نهایت تجسم ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

format/قالب، فرم. قدیم، مردم در فکر حرمت بودند حالا تو فکر فرمت.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

قُوت:غذا، طعام. /qut/ قُوَّت:نیرو، زور. /qovvat/

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

در گویش شهرستان بهاباد به جای زر نزن، گفته می شود غُر غُر نکن، اِقَ غر غر نکن ( اینقدر )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

Commodity: کالا طبق فرمایش کارشناسان یادگیری برای جا گرفتن بهتر کلمات در ذهن، مسائلی مؤثر است ازقبیل ساخت جمله، داستان سازی ، تصویر سازی و اضافه کردن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

ابتدا کلمات ( polis= شهر ) و ( police=پلیس ) توضیح داده می شود: فرق پولیس با پلیس در تفاوت s با c و نداشتن e در آخر کلمه ی شهر است. خب برای یادسپاری ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

اکانت به صورت خلاصه و مفید :نام کاربری و رمز عبور. وقتی مثلا از شما پرسیده می شود که اکانت دارید یا خیر؛ منظور این است که برای سامانه مورد نظر ( با ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

قسمت ها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

هُنَا:اشاره است به مکان نزدیک، به معنای اینجا هُناکَ:اشاره است به مکان متوسط، به معنای آنجا هُنالِکَ: اشاره است به مکان دور، به معنای آنجا. هُنَا : ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

عدم توانایی نه گفتن بخاطر شرم یا ملاحظه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

اعم:عام تر اخص:خاص تر برای یادسپاری بهتر، حروف "اعم" را اگر جابه جا کنیم "عام" می شود حال "تر" به آن اضافه می کنیم و به همین نحو برای اخص می توان عمل ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

بی همه چیز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

[کامپیوتر] جست ؛ پرش, وقتی دستوری به کامپیوتر داده می شود گاهی اوقات پنجره ای باز می شود که یکی از گزینه های آن اسکیپ است که اگر این گزینه انتخاب شود ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

لعبت بر وزن صحبت یا لکنت؛بازیچه ، هر آن چیزی که با آن بازی کنند مانند عروسک و معشوقه زیبا روی. برای یادسپاری بهتر می توان با حفظ جمله ی [صحبت از لکن ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

تفاوت حشر و نشر و بعث : هر سه ناظر به احوال قیامت است و به موضوع جمع شدن، گسترده شدن و بر انگیخته شدن در آن روز می پردازند. ۱ - حشر به معنای جمع کرد ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

در گویش شهرستان بهاباد به جای کلمه همچنین به معنای این چنین از کلمه ی هَچین، استفاده می شود. مثال، تو نباید، هچین حرفی می زدی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

به کسی که بی جهت سر وصدا راه انداخته، زن یا مرد ، گفته می شود چرا کولیگری در میاری یا چرا کولی بازی در میاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

تولید. مثال: پس از مدتی گازهایی از آن متصاعد می شود یعنی تولید می شود.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

الفاظ حمد، ثناء، شکر و مدح، اگر چه از نظر معنا به هم نزدیک است. ولی مرادف نیست و تفاوت دقیقی با یکدیگر دارد. ثناء ذکر زیبا و جمیل است که جنبه زبانی و ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

باده مغان یا می مغان:شرابی که زردشتیان بعمل آورند.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

candlestick:جاشمعی candle:شمع stick:عصا، چسبناک ( استِک ) ( i نشان عصا و چسبندگی ) steak:تکه گوشت ( استِیک ) ( ea نشان گوشت چون meat ) stock :سهم ( ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

جواب سوال؛ بعضی ها سوال را با چی جواب می دهند؟ اگر بخواهیم فارسی را پاس بداریم :به جای عبارت سوال را با سوال جواب دادن، باید بگوییم پرسش را با پرسش پ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

کلمه عربی و ریشه آن فید است. توضیح : مُفید ( اسم فاعلی ) :فایده دهنده. سیب برای بدن مفید است یعنی به بدن فایده می دهد. مُفاد ( اسم مفعول ) : فایده ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

هُنَا:اشاره است به مکان نزدیک، به معنای اینجا هُناکَ:اشاره است به مکان متوسط، به معنای آنجا هُنالِکَ: اشاره است به مکان دور، به معنای آنجا. هُنَا : ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

کرم. برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات مشابه برای جمله سازی ( چه بهترمسخره ) و تصویر سازی بهره برد. بعضی آدمها worm ( کرم ) دارند لذا باعث war ( ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

پیرایش زیبا ساختن از طریق کاستن و کم کردن، و آرایش از طریق افزودن و زیاد کردن می باشد لذا در امر زیبا ساختن ابتدا پیرایش است و سپس آرایش، هرس درختان ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

Commander:فرمانده Commando:کماندو، نوعی فرمانده خاص Command: فرمان دادن برای یادسپاری بهتر کلمات بهتر است از کلمات مشابه ( خصوصا اشنا ) در ساخت یک جم ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

غد. [ غ ُدد ] یک دنده، لجباز. مثال، چقدر غدی! غد بودن از صفات رذیله است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

بازی با کلمات برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد مثال همین کلمه ی جدید: hu ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

در گویش شهرستان بهاباد به میوِه/mive/مِیْوِه/meyve/ می گویند و کلمات ترکیبی چون بشقاب میوه خوری نیز بر اساس همان تلفظ مِیْوِه بیان می شود.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

دِیی و دِی در گویش شهرستان بهاباد به معنای دایی نیز بکار می رود. مثال: حاج دِیی: حاج دایی. دی مُمُّد:دایی محمد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

Flow: جریان برای یادسپاری بهترمی توان از تکنیک هایی چون کشف کلمات اشنا درون کلمه و سپس ارتباط سازی با معنی استفاده نمود طبق گفته ی کارشناسان یادگیری ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

سحر از آخر شب تا طلوع فجر صادق را گوینددر ضمن فجر صادق همان سپیده دم یا صبح زود است.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

در گویش بهابادی به معنی فردا، در اصل صباح بوده و اصطلاح پس صبا به معنی پس فردا.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

غد. [ غ ُدد ] ( ع ص ) در تداول عامه به معنی خودبین و بیشتر در باره کودک، نوجوان و جوان بکار برند ( بچه ی غدی است ) ، یک دنده، لجباز. مثال، چقدر غدی! ...

پیشنهاد
١٦

ما:انچه ورا:آن سوی الطبیعه :طبیعت ماوراءالطبیعه ( نحوه نوشتن در زبان عربی ) : ماورالطبیعه:آنچه آن سوی طبیعت است. ماورالطبیعه: به مسائل یا پنداشته ها ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

60شصت دوست دارد به ششصد ( یا صد ) برسد پس در املای ان حرف صاد استفاده می شود. 👍شست دوست دارد شسته شود پس در املای آن حرف سین استفاده می شود.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

گوسفند. برای یادسپاری بهتر از عبارت انگلیسی معروف [شات آپ] به معنای خفه شو که نوعی فحش محسوب می شود می توان استفاده کرد مثلا اضافه کردن کلمه گوسفند ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

worse:بدتر. horse:اسب. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، ساخت عبارات َطنز آمیز و. . ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

الوهیت یعنی مقام خدایی چنان که مشرکان معتقد بودند که بت هایشان دارای مقام الوهیت هستند اما ربوبیّت یعنی تربیت خلق و تدبیر امور لذا الوهیت معنی ربوبیّ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

آه صدایی است که برای نشان دادن درد و رنج و اندوه از سینه برآید یکی از عوامل بروز آن ظلم است که می تواند به انتقام از ظالم لفظا یا عملا منتهی شود اما ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

( کامپیوتر ) نوار، میله اگر متحرک باشد معنی میله و اگر ثابت باشد ( بیشتر افقی ) معنی نوار می دهد.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

Command: فرمان دادن Commando:کماندو، نوعی فرمانده خاص Commander:فرمانده برای یادسپاری بهتر کلمات بهتر است از کلمات مشابه ( خصوصا اشنا ) در ساخت یک جم ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

[نک. ] از علائم و نشانه های اختصاری فرهنگ لغت ها و مقالات و مخفف عبارتِ [نگاه کنید به] است. در ضمن [رک. ]هم مخفف عبارتِ [رجوع کنید به] است.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

یه لحظه یعنی یک دم، یک دقیقه و یک مدت کوتاه که در گویش شهرستان بهاباد به جای آن از کلمه ی یه لا /yala/استفاده می شود. مثال من یه لا برم مادرمو ببینم ...