hurts

پیشنهاد کاربران

درد گرفتن . درد کردن
درد گرفتن آسیب دیدن. . 💤
درد کردن
درد، درد کردن، آسیب دیدن


درد داشتن
درد می کند
My tooth hurts
بازی با کلمات
برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد مثال همین
کلمه ی جدید: hurts ( هرتز )
کلمه ی آشنا قبلی: هرتز واحد فرکانس و این که برق شهری فرکانس آن 50 هرتز است
ارتباط سازی:
معلم: برق چه میزان درد ایجاد می کند؟ ( پناه بر خدا )
دانش آموز: 50 تا درد یا به عبارتی 50 هرتز ایجاد می کند.
در ضمن اگر حرف ( ز ) را از هرتز برداریم می شود تلفظ hurt ( هِرت ) یعنی صدمه و آسیب و همچنین دلیل این که در کلمات hurts و hurt حرف u به جای e وجود دارد این است که کسی که درد دارد یا آسیب دیده نیاز به لیوان آب و شربت و یا پیمانه ی شربت دارد اگر به شکل u توجه شود لیوان و پیمانه ی شربت را در آن می بینید.
آزار دادن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما