تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

علاوه بر معانی ذکر شده: causing harm, shameless behavior عیاش، سرکش، گستاخ، بی قید، لاابالی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

To talk to someone in a friendly and open way, usually in bars and pubs

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

1. a high ranking diplomat رایزن، مستشار 2. someone who gives counsel مشاور 3. Someone who takes people's rights وکیل مدافع

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منو همینجا پیاده کنید.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

. . . hasn't studied at all.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

at all= in any way به هیچ وجه، اصلا، ابدا معمولا به تنهایی در جملات سوالی و منفی می آیدو برای تاکید بیشتر: Alex hasn't study at all ولی با کلمات دیگر ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تحمل خطر برای منافع بالاتر، پذیرفتن خطر جهت سود بیشتر

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

If you have a hair cut , someone cuts your hair for you بدهیم موهایمان را کوتاه کنن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

being stay away from work especially without a good reason

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رحمت الهی، بخشش الهی، رحمت خدایی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A late 1990s scandal in Russia رسوایی مالی در روسیه مانند رسوایی Watergate در آمریکا در زمان نیکسون

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

انتطار داشتن، چشم داشتن، منتظر بدنیا آمدن فرزند بودن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Scowl at someone ترشرویی کردن، اخم کردن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

It is an informal adjective for 'upper class'

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

quickening

پیشنهاد
١

The seeker is the finder

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

Success is earned by hard freaking work. Freaking = تمام عیار، لعنتی، کامل ( fucking )

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

endure, tolerate

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

محلی برای فرار از مالیات، مفری برای تخفیف و کاهش مالیات

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

علاوه بر معانی ذکر شده: پیراهنی است که معمولا به شکل T هست.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

Someone who performs a service or does a favor, helper ( especially with financial help )

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در آمریکای شمالی کلمه ی رایجتر sport shoes است نه sneakers

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Boogeyman or boogieman is a fictional and folkloric monster designed to frighten kids

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

چیزی که برای دفع چشم زخم از آن استفاده می کنند.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

the more The more you work, the more you gain هر چقدر بیشتر کار کنی بیشتر بدست می آوری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

Intensiveinterview مصاحبه در مورد تحقیقات کیفی ( ریشه آلمانی )

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

athlete leasure

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٥

علاوه بر معانی ذکر شده به معنی پیچ خوردن کف پا بطرف بیرون نیز هست.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٤

عدالت نژادی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

حالتی که با توجه به دیدگاه فرد از نقاط مختلف ممکن است دیده شود ( نیمه پر برای افراد خوش بین و نیمه خالی برای افراد بد بین ) .

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

مشرف بودن، در شرف وقوع، در آستانه وقوع

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٥

سیاهچالهاییکه در قلعه های دوره رنسانس وجود داشت

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

جوش و التهاب روی صورت که پروانه ای شکل هستند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

men's swimsuit

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

فرا درمانی Interuniversal mind - psychology

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

Zuciya به زبان هوسه که یک زبان در نیجریه است یعنی" دل" Zuciya = دل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

جا دادن، جا سازی کردن، داخل چیزی قرار دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

منظورت این بود، جدی گفتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

برآورد مجدد، تخمین دوباره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

به محض اینکه ( short form =asap )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

ذهن شگفت انگیز

پیشنهاد
١٠

تو نهایت زندگی من هستی. You are the end of my life

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

از شخصیت های سریال کودکانه آمریکایی Sesame street

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

برانگیخته، تهییج شده، هیجان زده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

زیر آبگذر، راه آب زیر گذر A structure that channels water past an obstacle, it may be made from a pipe.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

نام مذکر 1. Zachary or zechariah ( ذکریا )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

پر از غلط و اشتباه Full of mistakes

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

روستایی نادان , آدم بی دست و پا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

immediately

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

Capital punishment ( death penalty )