پیشنهاد‌های امیررضا فرهید (٩٧)

بازدید
٢٦
تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣٣

Other people or things that are left. برگرفته از کتاب supplementary 6

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦١

Organize means plan or arrange an event or activity. برگرفته از مجموعه کتاب های : English Time 6

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥٨

Fly in drops and make something or somebody wet برگرفته از کتاب :English Time 6

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٣

بیمه ……یه قرار دادی بین بیمه شونده و بیمه گذار که بیمه گذار در مقابل دریافت حق الزحمه از بیمه شونده , خسارات ناشی از چیز های معینی مثل تصادفات را پرد ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٦

وسیع …… بزرگ …… بسیط Extensive means large or great

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٠

به معنی نام دو تا از امامان یعنی امیر المومنین و امام رضا

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٨

هویچ ها و یا میشه گفت که غذای بسیاری از اسب ها و خرگوش ها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

به معنی آوردن ویا حمل کردن _ به جایی بردن.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

درس جغرافیا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥١

Sth that SB does that against the law. برگرفته از کتاب : pre1

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

بلندمرتبه و گرانقدر , , , , , , , , , تعالی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٢

جریان آب یا چیز دیگر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

وحشت زده …… ترسناک …… احساس ترس به صورت گذشته …… شگفت زده شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

مغازه دار _ کارگر ویا کارمند یه جایی_فروشنده یا همون seller

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

سنجاب یا نوعی موش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤١

ماده یا ساختار چیزی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

Unhappy or worried

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

نمره و یا نتیجه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

پرتاپ , , , , , , دورریختن, , , , , , , , انداختن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

استفاده کردن , , , , مصرف کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

خبر……نصیحت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

صندلی بدون پشتی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

کارنامه …… گزارش …… برگه ی نشاندهنده ی وضعیت تحصیلی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

دستمزد یا انعام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

یه جورایی میشه گفت غیرقابل استفاده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

یکتا……بلند پروا …… یگانه …… دارای مقام و پرقدرت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

اتفاق افتادن , , , , وقوع چیزی , , , , , , , روی دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

درد و سختی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣١

اندیشیدن یا فکر کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

سلامتی …… سالم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

شکلات تخته ای _ شکلات تقسیم بندی شده _ شکلات تکه تکه ای

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

نا امید …… اضطراب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

قرار دادن و یا گاهی هم در جملات به به معنی فرد یا فراد هم می آید.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

واحد اندازه گیری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

باقی مانده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

به جا مانده _ بقیه _ بقا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

زمان یا فرصت _گاهی در جمله ها به معنی موارد مورد نظر دیده می شود.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

در آخر…… زیرزمین …… کمتر ویا ضعیف تر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

پول خرد …… پول فلزی یا آهنی …… سکه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

ترس از امتحانات و یا سختی های روزگار که بعث میشود فرد دچار ترس, استرس و اضطراب شدید میشود.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

انتخاب فردی برای کار کردن ، کار و حرفه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

بعد از بستن دوباری باز کردن. . . . . . . یعنی انگار مغازه ای را می بندی و بعد از مدتی دوباره آن را باز می کنی.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

صنعت ، سازنده ، حرفه سازندگی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

هدایت کننده ی هواپیما

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

پیروز …… سربلند…… موفق _ برنده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

شعبه و یا به معنی از یک ریشه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ده سال متوالی و پشت سر هم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

راننده ی هواپیما یا هدایت کننده ی شی پرنده _ هوا باز _ آسمان دار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

باور کردنی . . . . واقعی . . . . حقیقی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

خراب کردن _ از بین بردن _ تخریب کردن _ نابود کردن