پیشنهاد‌های امیررضا فرهید (٩٧)

بازدید
٢٦
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
-٦٧

عالی ، بسیار باشکوه

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تصویرساز

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ساطع کننده ی نور

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مدل های شخصی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

محصولات مختلف

پیشنهاد
٠

ایجاد الگوریتم های خاص

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مدار یکپارچه ( IC )

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برنامه رسم برداری

پیشنهاد
٠

پروتکل انتقال ابر متن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

عدد چهار _ هارم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

شیوه ، روش انجاک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

ژول ورن در سن پنجاه سالگی نام اصلی ژول گابریل ورن زادروز ۸ فوریهٔ ۱۸۲۸ نانت، فرانسه مرگ ۲۴ مارس ۱۹۰۵ ( ۷۷ سال ) امیان، فرانسه ملیت فرانسه پیشه رمان ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

بدست آوردن ، گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

کار گناه و جرم که شاید سبب جنایت باشد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

مدل بالا ، لوکس ، با شکوه ، زیبا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

نام نوعی گل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

روش درمان کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Try as hard as possible

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

شیوه ، روش انجام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

ارزیابی ، امتیاز دهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

در دسترس ، قدرت، توانایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

وابسته بودن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

احساس بیماری کردن🙀

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

به گردش رفتن ، ، ، سفر کردن ، ، ، مسافرتکردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

محیط زندگی ، خانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

زیاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

به کسی اعتماد کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مسئله . . . مشکل . . . ایراد A subject or problem

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

در دردسر افتادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

زیبا یا تعجب آور و سورپرایز شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

بخش ، محوطه ، نقطه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

تنها سیاره ای که زندگی در آن وجود دارد ، کره زمین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

کاهش ، ، ، کم کردن ، ، ، تنزل ، ، ، پایین آوردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

Damage sth so badly it can no longer be used or no longer exists.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

خشکشویی ، ، جایی ( مغازه ای ) که لباس ها را برای شستن یا اتو کردن میدهند.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

پی بردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

بعد از خود گذاشتن ، جا گذاشتن ، سرنخ گذاشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

حمایت کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

آمار مردم ، ، ، جمعیت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

Trying

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

قابل دسترس ، قابل استفاده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

To make sth slowly. ترمز ماشین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

به کسی یا چیزی در مورد موضوعی اعتماد کردن.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

شگفت آور

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

یه نوع صفت در زبان انگلیسی میباشد که معناهای بسیاری نظر عجیب و غریب ، بهت آور ، غیر عادی و . . .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

شئ ( اشیا )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

خراب کردن _ از بین بردن _ تخریب کردن _ نابود کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

خیال پردازی ، ، ، گمان کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

باور کردنی . . . . واقعی . . . . حقیقی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

راننده ی هواپیما یا هدایت کننده ی شی پرنده _ هوا باز _ آسمان دار