awesome

/ˈɑːsəm//ˈɔːsəm/

معنی: مایه هیبت یا حرمت، حاکی از ترس، ناشی از بیم، وحشتاور، ترس اور، پر از ترس و بیم
معانی دیگر: انگیزنده ی بیم و احترام، پر ابهت، هراس انگیز
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: awesomely (adv.), awesomeness (n.)
(1) تعریف: causing awe.
مشابه: awful, dread, dreadful, formidable, ghastly, mighty, overwhelming, portentous, superb

- The exploding of a star is an awesome event.
[ترجمه ترگمان] انفجار یک ستاره رویدادی شگفت انگیز است
[ترجمه گوگل] انفجار یک ستاره یک رویداد بسیار جذاب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The hurricane struck with awesome power.
[ترجمه ترگمان] طوفان با قدرت فوق العاده شروع شد
[ترجمه گوگل] طوفان با قدرت عالی روبرو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (slang) terrific; excellent.
مترادف: cool, great, super

- Their music is awesome.
[ترجمه ع.پ] موسیقی آنها محشر است.
|
[ترجمه ترگمان] music خیلی باحاله
[ترجمه گوگل] موسیقی آنها عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Tourists often hire guides.
توریست ها اغلب راهنما استخدام می کنند

2. The Indian guided the hunters through the forest.
سورخ پوستان شکارچیان را به جنگل هدایت کردند

3. Use the suggestions in the handbook as a study guide.
از توصیه هایی که در کتاب راهنما آمده، به عنوان الگوی مطالعه استفاده کن

4. the awesome complexity of the universe
پیچیدگی بهت انگیز کیهان

5. An awesome challenge/task lies ahead of them.
[ترجمه ترگمان]یک چالش یا چالش شگفت انگیز پیش روی آن ها قرار دارد
[ترجمه گوگل]یک چالش عالی / وظیفه پیش روی آنهاست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They had an awesome task ahead.
[ترجمه ترگمان] اونا یه کار فوق العاده رو انجام دادن
[ترجمه گوگل]آنها یک کار عالی داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Things to do today: Get up; Be awesome; Go back to bed.
[ترجمه ترگمان]امروز کار باید کرد: بلند شو، عالی باش، برگرد به رختخواب
[ترجمه گوگل]چیزهایی که امروز انجام می دهیم: بلند شو؛ عالی باش؛ برگرد به رختخوابت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The Niagara Falls are a truly awesome sight.
[ترجمه ترگمان]آبشار نیاگارا یک منظره واقعا شگفت انگیز است
[ترجمه گوگل]آبشار نیاگارا یک چشم انداز عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. You look totally awesome in that dress.
[ترجمه ترگمان]تو توی اون لباس خیلی عالی بنظر میای
[ترجمه گوگل]شما در این لباس کاملا عالی هستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. That new white convertible is totally awesome.
[ترجمه ترگمان]این ماشین سفید جدید خیلی باحاله
[ترجمه گوگل]این تبدیل جدید سفید کاملا عالی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Their last concert was really awesome.
[ترجمه زمان سلطانمرادی] کنسرت آخرشون خیلی محشر بود
|
[ترجمه ترگمان]آخرین کنسرت اونا واقعا عالی بود
[ترجمه گوگل]آخرین کنسرت آنها بسیار عالی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Hey, dudes! I just bought this awesome new CD!
[ترجمه ترگمان]! هی، رفقا من تازه این سی دی جدید رو خریدم
[ترجمه گوگل]هی، خانم ها! من فقط این سی دی جدید فوق العاده را خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. It is awesome to see these magnificent creatures in flight.
[ترجمه ترگمان]دیدن این موجودات زیبا در پرواز خیلی حال میده
[ترجمه گوگل]عالی است که این موجودات باشکوه را در پرواز ببینید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Graf looked in awesome form as she cruised to an easy victory.
[ترجمه ترگمان]در حالی که به سوی یک پیروزی آسان می آمد، Graf شکل وحشتناکی به خود گرفته بود
[ترجمه گوگل]Graf در فرم عالی به عنوان او به پیروزی آسان سفر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I was as awesome as an Arab raiding-party in a Yorkshire village.
[ترجمه ترگمان]من به اندازه یه حمله نظامی عربی تو یه دهکده Yorkshire عالی بودم
[ترجمه گوگل]من به عنوان یک عضو حزب اعراب در یک روستای یورکشایر بسیار عالی بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. In puncturing the mask of McCarthy's awesome intellect, Hilts acts on our behalf as both questioner and narrator.
[ترجمه ترگمان]در puncturing، ماسک هوش awesome مک کارتی، hilts به نمایندگی از طرف ما به عنوان \"سوال کننده\" و هم \"راوی\" عمل می کند
[ترجمه گوگل]در خم شدن ماسک هوش عاطفی عالی McCarthy، Hilts از طرف ما به عنوان هر دو سوال کننده و راوی عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. To Mum, Joshua was a most awesome servant of the Lord.
[ترجمه ترگمان]به سلامتی مامان، \"جاشوا\" یه نوکر خیلی خوب از خدا بود
[ترجمه گوگل]جوشوا به مامان عالیترین خدمتکار خداوند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مایه هیبت یا حرمت (صفت)
awesome

حاکی از ترس (صفت)
awesome

ناشی از بیم (صفت)
awesome

وحشتاور (صفت)
morbid, terrible, gruesome, awesome

ترس اور (صفت)
fearful, terrible, awesome, bloodcurdling, horrible, eye-opening

پر از ترس و بیم (صفت)
awesome

به انگلیسی

• impressive; frightening; inspiring awe; great, terrific (slang)
something that is awesome is very impressive and frightening.

پیشنهاد کاربران

شگفت انگیز - تعجب آور ی - به طور عامیانه چه خفن
باحال

ارزشمند
با شکوه
مترادف wonderful شگفت انگیز
شگفت انگیز و قابل ستایش
شگفت آور - شگفت انگیز - هیجان انگیز - زیبا - نفس گیر - دلهره آور - چشمگیر - مجلل - با شکوه - تکان دهنده - قابل توجه - خیره کننده - وحشتناک - فوق العاده - عالی - جذاب - باور نکردنی - بی نظیر - عجیب و غریب - غیر مرسوم - تراز اول ( درجه یک ) - حیرت انگیز - افسانه ای - چالش برانگیز - غیر قابل توصیف - غیر قابل تصور - آرامش بخش - دلپذیر
سهمگین
فوق العاده

باحال، وحشت آور، عالی، ترس آور، هیرت آور
نفس گیر
عالی، محشر یک اصطلاح بسیار رایج در جوانان آمریکا
خفن
حیرت زده ، تعجب آور ، محشر ، درجه یک .

واژه ی قشنگه ♥♥
معرکه
فوق العاده.
a very nice feel you can touch.
نوعی احساس خفن، باحال، متعجب انگیز ، حیرت انگیز، شگفت اور، معرکه و محشر
که در فرد رخ می دهد.
عاشق این کلمه ام خیلی جالبه. 😆😆
در بحث ماشین آلات عمرانی به معنی قدرتمند پربازده
synonyms: beautiful - stunning - stupendous - tremendous - great - superb
محشره!
بسیار خفن غیر قابل وصف
پر ابهت
عالیه _شگفت انگیز_ بی نظیر
Question
What’s the difference between awful and awesome?Answer
In their most common uses, these two adjectives have nearly opposite meanings. Awful means “extremely bad or unpleasant, ” and awesome means “extremely good, ” as shown in the examples below.

The music was awful. We left as soon as we could.
They heard the most awful sounds.
We had an awesome time at the concert.
You did an awesome job on that paper. I'm sure you got a good grade.


It is important to be aware that awesome can also be used to mean “inspiring feelings of fear and amazement, ” as in the example below, but this is a less much common use.

I will always remember the awesome sight of the erupting volcano.
It comes in
باتشکر از teacher Alizade kish way
عالی ، بسیار باشکوه
کاردرست
باحال، خفن، معرکه
کاملا تمام معانی دیکشنری مربوط به این واژه اشتباه است
معنی:بی نظیر . شگفت انگیز
به نقل از فرهنگ پویا:
1 - بهت انگیز، حیرت آور، باابهت
2 - ترسناک، مخوف
3 - عالی، محشر، معرکه
You're so awesome
تو واقعا معرکه ای 🌻
شگفت انگیز
فوق العاده
خفن
محشره
معرکه

Means extremely good or impressive
فوق العاده ، محشر، مهیب، ترسناک
شگفت انگیز - معرکه - خفن - تعجب آور
چه باحال - چه خفن
Extroardnary
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما