دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٣,٦٥٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٨
لایک
لایک
٤,٦٣٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٣٥٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

ساطع کننده ی نور

دیدگاه
٠

پروتکل انتقال ابر متن

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

تصویرساز

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

برنامه رسم برداری

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

مدار یکپارچه ( IC )

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
That style of shoe is no longer available.
دیدگاه
١٥

آن مدل کفش دیگر موجود نیست

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'll certainly do my best.
دیدگاه

بی شک من بهترین کا را انجام میدهم

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The headlight was broken off the car.
دیدگاه
٣

چراغ جلویی ماشین شکسته بود

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Depend on others and you always repent.
دیدگاه
٢٠

تو اگر به دیگران اعتماد کنی همیشه پشیمان خواهی شد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The team will definitely lose if he doesn't play.
دیدگاه
٣

تیم خواهد باخت ، اگر او بازی نکند .

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.