پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تاریخ مصر)

٢ رأی
٢ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 مصردرآخرین سال قرن هیجدهم (1799م.) توسط ارتش چه کسی اشغال گردید؟  

٣ هفته پیش
×
١٣٩
×
٢