پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (اسکلت سلولی)

١ رأی
١ پاسخ
٨٩ بازدید

چند مورد از تفاوت های دیواره سلولی با اسکلت سلولی در مقایسه باهم بهم میگین

٢ هفته پیش