پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (استراتژی های بازاریابی)

٢ رأی
٢ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ شرکتﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ بیانگر کدام ﻳک ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ؟  

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای

محصول،قیمت،مکان و ترویج اشاره به کدام یک از موارد زیر در استراتژی های بازاریابی دارد ؟

١ هفته پیش