پرسش خود را بپرسید

ترکیب وصفی است یا اضافی

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٥٤

ایا دوستان مُخلص ترکیبی وصفی است؟

٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله وصفی هست

طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ماه پیش

ترکیب "مُخلص" یک ترکیب وصفی است. در این ترکیب، "مُخلص" صفت است و "شَخص" موصوف آن است. صفت، ویژگی یا خصوصیتی را از موصوف بیان می‌کند. در این ترکیب، "مُخلص" ویژگی "شَخص" را بیان می‌کند و می‌گوید که آن شخص "مخلص" است.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

اره ترکیب  وصفیه.

١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما